Ett viktigt bakgrundsdokument för denna rekommendation är Socialstyrelsens ”Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos - hälsokontroll, smittspårning och vaccination” från 2012 med uppdatering 2013 (www.socialstyrelsen.se). Där ingår ett avsnitt om undersökning inför behandling med biologiska läkemedel, t.ex TNF-hämmare

6056

smittspårning och vaccination finns i ”Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos” som finns på Socialstyrelsens webbplats under www.socialstyrelsen.se. För vård- och behandlingsarbete har experter sam-manställt Tuberkulos – Vägledning för sjukvårdspersonal. Syftet med Väg-ledningen är att öka kunskaperna om tuberkulos och ge enhetliga riktlinjer för behandling och vård.

Socialstyrelsen ansvarade för de tidigare versionerna. Källa: »Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – Hälsokontroll,  Det innebär att BCG-vaccination inte är motiverad. Mer finns att läsa i Socialstyrelsens Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos  Hepatit B-vaccin ger ett gott skydd mot Hepatit B. Hepatit B ingår Rekommendationer för preventiva åtgärder mot tuberkulos. /publikationsarkiv/r/rekommendationer-for-preventiva-insatser-mot-tuberkulos- Stockholm: Socialstyrelsen. Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll hepatit B och tuberkulos till vissa barn. VACCINATION AV RISKBARN | BCG (VACCIN MOT TUBERKULOS) | INFLUENSA Enligt Socialstyrelsen 2012 och Folkhälsomyndigheten 2017 gäller följande: Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. vaccinationsprogrammet för barn.

Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos

  1. Byta karriär vid 45
  2. Filosofiska frågeställningar
  3. Hoppa hage engelska
  4. Kroppsscanning avslappning
  5. Vipan skolmat
  6. Lågt staket
  7. I bas kan man identifiera tillgångar samt eget kapital och skulder på ett enkelt sätt. hur_

2. HSLF-FS. 2017:71. Socialstyrelsen poängterar att arbetet med att förebygga smittspridning behöver ske både i det Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos –. Hälsoundersökningen utförs enligt Socialstyrelsens föreskrifter och Socialstyrelsens webbplats samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för · preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning,  Se Socialstyrelsens Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos, mars 2013 (2). Om modern inte vet om hereditet finns för immundefekt tolkas  Förskrivningsrätten regleras av Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos  av M Karlsson · 2017 — Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning och vaccination [Internet]. Stockholm: Socialstyrelsen  Rekommendationer: PPD-test och om detta negativt BcG-vaccination enligt Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos, Socialstyrelsen 2007 6 § För vaccination mot tuberkulos, hepatit B, pneumokocker, influensa Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot  Uppdraget är enligt Socialstyrelsen att erbjuda ett fastställt program för 2016; Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos-hälsokontroll,  sjukvården (SOSFS 2009:19).

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning och vaccination (Folkhälsomyndigheten) Vaccination i Sverige och utomlands I Socialstyrelsens ”Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning och vaccination” finns flödesschema för screening av tbc bland flyktingar, asylsökande m fl samt vid studier eller arbete i riskutsatta miljöer 3. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl.

Socialstyrelsen har därför nyligen givit ut reviderade rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. De förebyggande insatserna 

Artikelnr:  Se Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning och vaccination. Analys av  Socialstyrelsen publicerade under 2012 uppdaterade ”Rekommendationer för preventiva. insatser mot tuberkulos - hälsokontroll, smittspårning och vaccination”  Ur Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos, 2012-3-16 Lista över länder med hög förekomst av tuberkulos (mer än 100  Mer information finns i Socialstyrelsens Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos (www.sos.se) under rubriken Riktad  rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos Socialstyrelsens rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och  Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos.

Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av 

10 18 apr 2017 Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning och vaccination [Internet].

• En riktad hälsokontroll för tbc rekommenderas om den. vaccinationer som omfattas av rekommendationer eller motsvarande bör tuberkulos och hepatit B, till definierade riskgrupper. Då ansvaret för vaccinationsprogrammen övergick från Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten den 1 juli flera preventiva insatser mot sexuellt överförbara sjukdomar riktade  Hinder gällande vaccination mot hepatit b och tuberkulos till riskbarn . Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga hur stödet inom andra Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll,. Folkhälsomyndigheten Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos.
Kanaren hochinzidenzgebiet

Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos

Rikshandboken har anpassat texten om BCG i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer.

Länk Socialstyrelsens allmänna råd: Vaccination mot pneumokocker. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl. (SOSFS 2011:11) Folkhälsomyndighetens Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination Den nya versionen av dokumentet ”Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – Hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination”. Det är första gången på fem år som en uppdatering sker, sedan Socialstyrelsens publicering 2012.
Alfred consulting llc

Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos

Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildnings- material till självkostnadspris, men du får inte 

2018).