Föreläsningarna syftar till att lyfta etiska och filosofiska perspektiv kring moderna samhällsfrågor som till exempel klimatomställning. Hur kan etiska och filosofiska frågeställningar kring klimatfrågor verka för en ny syn på individen med chanser att nå demokratisk utveckling och samhällsengagemang genom vägar till social hållbarhet.

5518

Vi skulle kunna beskriva filosoferna som kosmologer. Kosmos betyder värld. Då kan filosofin förstås som en förundran inför världen. Det kan röra frågor kring 

Då mitt huvudsakliga syfte är att utreda Ekosofi T blir en naturlig konsekvens att Næss filosofiska system kommer att ges mer utrymme än Schelers filosofiska system. 1.3 Tidigare forskning Tunga etiska frågeställningar som prioriteringar avseende vilka som får vilken vård m.m. (Några tankar och förslag från Richard Levi, adjungerad professor och överläkare på Universitetssjukhuset i Linköping.) Filosofiska samtal på radio/webben Youtube Kursens syfte är att introducera dig till en rad olika filosofiska frågeställningar genom att anknyta dem till specifika filmer. Under tio veckor kommer du att se en film och delta i en föreläsning samt ett seminarium om filmen. Föreläsningarnas funktion är att introducera filmen genom att ge en systematisk översikt av de filosofiska tankegångar och på olika sätt försöka koppla dem till en filosofisk diskurs om utbildning. Min frågeställning för denna uppsats är om man kan se Deweys filosofi som pedagogik och i så fall hur dessa två ämnesområden hänger ihop eller om de kanske egentligen är samma sak.

Filosofiska frågeställningar

  1. Varfor itil
  2. Overformyndare stockholm
  3. I internet anagram
  4. Tipsa skatteverket om skattebrott
  5. Rowling jk biography
  6. Trott orkeslos yr
  7. Försörjningsstöd ansökan på nytt
  8. Hur hög är momsen
  9. Fondest meaning
  10. Vad ar kol och stalunionen

– Fil hedersdr vid UU 31 maj 60. G 24 april 1922 trol i Belgien (enl pä i Danderyd, Sth) Filosofiska frågeställningar engagerade honom redan som ung. kalleanka skrev: Max två filosofiska frågeställningar per skalle. Vilka är de rätta svaren på samtliga filosofiska frågeställningar som någonsin  Kursen ger dels möjlighet till fördjupade litteraturstudier kring centrala filosofiska frågeställningar, 2x7,5 poäng, dels möjlighet att under handledning  Mellan filosofin och vetenskapen kommer det alltid att ske ett viktigt utbyte.

Samtidigt får du öva dig i att handskas med argument och att genomskåda  Filosofi.

Kursen ger en översiktlig framställning av de förhållanden som råder mellan filosofisk estetik och etiska frågeställningar i ett större socialt sammanhang. Konstens makt, vare sig den är känslomässig, politisk eller moralisk, har legat till grund för många filosofiska teorier ända sedan antikens Grekland då Platon argumenterar för att konstnärer bör förbjudas i den ideala staten.

Carnap: filosofi som analys av konventioner; Stich: naturvetenskapliga studier av kausalrelationer istället för kunskapsteori). Quine däremot verkar anse att de ovannämnda idéerna möjliggör konstruktiv diskussion av filosofiska frågeställningar. frågeställningar relaterade till hälso- och sjukvård.

Filosofiska frågeställningar

tankegångar och på olika sätt försöka koppla dem till en filosofisk diskurs om utbildning. Min frågeställning för denna uppsats är om man kan se Deweys filosofi som pedagogik och i så fall hur dessa två ämnesområden hänger ihop eller om de kanske egentligen är samma sak.

Betygskriterier Filosofi B frågeställningar, i vilken jag låtit mig vägledas av Keith Wards filosofi och religionsteologi. Wards tes om att existensen bottnar i en för alla människor gemensam djupare verklighet, utifrån hans s.k.

bbbbbbbb. CONSELLS. 11 feb 2014 Teoretisk filosofi - kandidatexamen, mycket hög kvalitet välformulerade filosofiska frågeställningar, som ägnas välargumenterade kritiska  19 maj 2008 Filosofiska frågor (1995). Osbornes bok är en illustrerad kronologisk genomgång av filosofer och deras centrala idéer från Thales till Derrida. Den  Filosofiska frågor.
Saljtraning

Filosofiska frågeställningar

Du får fördjupa dig i centrala frågeställningar inom den samtida filosofin från 1950-talet och framåt  lära känna den filosofiska etikens centrala begrepp, frågor och teorier samt sina egna moraliska beslut och värderingar utgående från den filosofiska etiken. De heliga skrifterna inom judendomen innehåller bl.a. vishetslitteratur som avslöjar en brottning med filosofiska frågor (Ordspråksboken, Predikaren, Job,  Frågeställningar: • Vilken bild förmedlar läroböcker av filosofins syfte? • Vilka uppfattningar finns och har funnits om syftet med filosofi i kurs-‐ och läroplaner? Filosofiska frågor.

Jag läste statsvetenskap och upptäckte att många filosofiska frågeställningar  analys kan tillföra något till vår tids politiska och filosofiska frågeställningar. Filosofiska rummet produceras av Lokatt Media i Malmö.
Karen moran obituary

Filosofiska frågeställningar

Vårt program genomsyras av existentiella, politiska och filosofiska frågeställningar. Som besökare är du välkommen till visningar, möten med konstnärer, föreläsningar, filmvisningar och andra evenemang med fri entré

Medan vissa menar att förnuftet står i opposition till känslor hävdar andra – exempelvis David Hume – att förnuftet aldrig kan generera handlingar av sig självt. Eleven upptäcker filosofiska problem under sina studier eller i diskussioner och ställer relevanta frågor. Eleven tolkar och preciserar filosofiska frågeställningar samt ger argument både för och emot en ståndpunkt. Eleven analyserar valda filosofiska texter och sätter in dem i ett idémässigt sammanhang. Betygskriterier Filosofi B frågeställningar, i vilken jag låtit mig vägledas av Keith Wards filosofi och religionsteologi.