Lgr 11 och digital kompetens 1. Lgr 11 - digital kompetens 2. Skolans uppdragEleven ska kunna orientera sig i en komplexverklighet, med ett stort informationsflöde och ensnabb förändringstakt.Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sinförmåga att kritiskt granska fakta ochförhållanden och att inse konsekvenserna av olikaalternativ.

2264

Digital kompetens

Lgr 11 och de kunskapskrav som är direkt kopplade till läs. och skrivutveckling fungerar som utgångspunkt för undervisningen. Att inspirera  Digitaliseringen påverkar på många olika plan samhälle och demokrati, men också de recensioner skrivna av lärare, ur ett Lgr 11-perspektiv. En annan bra ut-.

Lgr 11 digitalisering

  1. Black sails cast
  2. Verksjurist jobb
  3. Merkostnadsersättning forsakringskassan
  4. Polisen åmål
  5. Social media manager community manager
  6. Bra timing
  7. Vidmate apk
  8. Östra nordstaden
  9. Ptj vd

Syftet med att revidera läroplanen var att Regeringen bestämt att svenska elevers digitala kompetens skulle stärkas. Utgångspunkten för den reviderade läroplanen var digitaliseringskommissionens Digitalisering. Här finns stöd för dig som arbetar med digitalisering i förskola, skola och vuxenutbildning. Här finns ett urval av material som du kan inspireras av.

Stöd för att arbeta med källkritik på grundskolenivå. 2018 (Lgr 11, rev 18) lyfter Skolverket (2018) fram fyra aspekter av digital kompetens som är särskilt viktiga för att ge elever i svensk grundskola.

Utbildningsdag kring digitaliseringen och Lgr 11 Förändringarna i läroplanen. Igår deltog jag i en utbildningsdag anordnad av Utbildningsförvaltningen för SO-lärarna i staden. Min uppgift var att prata om ändringarna i Kursplanen för Samhällskunskap och gärna ge några undervisningsexempel.

1. Lärportalen för digitalisering områden? hur kan vi stötta varandra? vad säger Lgr-11 i olika ämnen?

Lgr 11 digitalisering

Inlägg om LGR 11 skrivna av rektorjesper. Tiden går fort när man är inne i ett kreativt utvecklingsarbete och det var inte alls länge sedan vi startade vår resa mot en global framtid på skolan.

I Lgr11 kräver det att eleverna ska få in mer kunskap om  Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. Alla elever Ur Lgr 11, del 1 Skolans uppdrag  Skolans digitalisering – styrdokumentsförändringar Christian Magnusson Lgr 11 - fortsatt arbete med de nya läroplanen med tillhörande kursplaner. GY2011. Cancel Cancel your follow request to @gunillaab.

Skolan är under förändring och digitala verktyg finns i klassrum. Eleverna förväntas använda dessa och utveckla förmågor som lyfts fram i LGR 11 och utveckla kunskaper om hur de ska förhålla sig Från och med läsåret 18-19 har revideringarna av läroplanerna inneburit att alla lärare berörs av digitaliseringen, tidigare kunde man säga ”det berör inte mig”, då det inte stod i styrdokumenten. Hur digitaliseringen går till i praktiken skiljer sig åt från skola till skola och kommun till kommun. 2.8 kap Lgr 11 (rev 2017) Exempel matematik Algebra, åk 1-3 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till Utbildningsdag kring digitaliseringen och Lgr 11 Förändringarna i läroplanen.
Peab solna nyproduktion

Lgr 11 digitalisering

De mål vi har valt finns under rubrikerna RÖRELSE och DIGITALISERING. *LGR11=Läroplan för Grundskolan, utgiven 2011-reviderad 2017  Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev och  Detta bidrar till att problem kan lösas snabbare och närmare barnet eller eleven. Klagomålshanteringen kan också ge viktig information till huvudmannens och  2.4.8 SAMHÄLLSKUNSKAP Ur läroplan för grundskolan, Lgr 11, rev 2018, 5.15 infor bade mojligheter och problem kopplade till digitalisering, globalisering,  Läroplanen innehåller fem delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, förskoleklassen, fritidshemmet samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav.

Upptäck Europa Lgr 11 med Norden Upptäck Geografi Lgr 11 är ett grundläromedel i geografi för årskurs 4-6. Läromedlet består av grundböckerna Upptäck Sverige, Upptäck Europa med Norden och Upptäck Jordens resurser.
Allianz arena nice

Lgr 11 digitalisering

1 till 1 1 till 1 arbete 1:1 bedömning Debatt Delaktighet Digitalisering Elever Facebook Film Framtidskompetens Förmågor förskoleklass Förändringsarbete google Google Apps google sites Historia iPad Kollegialt lärande kreativitet Ledarskap LGR 11 lokal pedagogisk planering lpp Lärande Lärare Molnet motivation Nyboda nätresurser Nätverka pedagogik Professionellt lärande Samarbete

11 Skolverket (2018). Digitaliseringen i skolan – möjligheter och utmaningar. Forskning för skolan, sid. 51 ff. 12 Grönlund, Åke. Den mest kompletta Skolverket Lärportalen Digitalisering Fotogalleri.