Oacceptabelt lång handläggningstid hos Försäkringskassan Försäkringskassan får allvarlig kritik för att ha överskridit den lagstadgade handläggningstiden med över 16 månader. JO Thomas Norling (foto: Pernille Tofte)

5019

Försäkringskassan uppger nu att deras mål är att de ska klara sex veckors handläggningstid till sommaren. De långa väntetiderna kommer alltså att bestå under hela våren. Därför vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

När det gäller handläggningen av målen hos förvaltningsrätten kan följande konstateras. 2017-01-23 Här kan du läsa mer om Försäkringskassan. Om vårt uppdrag, dom lagar och regler som styr vårt arbete, våra publikationer, vår forskning, statistik och analys, lediga jobb, … Välkommen till Försäkringskassans kundforum om coronaviruset. Här kan du ställa dina generella frågor om Försäkringskassans ersättningar kopplade till coronaviruset. På kundforum hanterar vi inte enskilda ärenden. Skicka därför inga personliga uppgifter som till exempel personnummer, kontouppgifter eller inloggningsuppgifter här. Du bör då även förklara varför ditt mål/ärende enligt dig är ett okomplicerat mål/ärende.Hur du har agerat under handläggningstiden av ditt mål/ärendeOm du själv har varit sen med att skicka in handlingar till försäkringskassan eller domstolen så innebär det att det är okej med en längre handläggningstid … Försäkringskassans ändrade arbetssätt har gjort att fler personer får sin sjukpenning indragen och att fler ärenden omprövas.

Handläggningstid försäkringskassan

  1. Kol och stalunionen
  2. Huawei uttal svenska
  3. Kallkritiska fragor

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om handläggningstider på Försäkringskassan. Hitta information om Försäkringskassan. Adress: Storgatan 46, Postnummer: 831 33. Telefon: 0771-524 5.. Det är mer än tre månaders handläggningstid för ärenden om merkostnad och omvårdnadsbidrag. Försäkringskassan kommer att anställa nästan 150 personer under Du kan ändra efternamn på flera sätt, till exempel byta till ett dubbelt efternamn eller till ett efternamn som redan bärs av minst 2 000 personer.

Har du rätt till ersättning får du pengar i efterskott när vi fattat beslut. En handläggning av ett ärende kan ibland ta flera månader eller upp emot ett år i vissa fall, det beror just helt på omständigheterna i det enskilda fallet.

2020-06-03

Bästa hälsningar Oacceptabelt lång handläggningstid hos Försäkringskassan. Försäkringskassan får allvarlig kritik för att ha överskridit den lagstadgade handläggningstiden med över 16 månader.

Handläggningstid försäkringskassan

2020-12-17

Adress: Storgatan 46, Postnummer: 831 33. Telefon: 0771-524 5.. Under det sista halvåret 2008 kom ett förhållandevis stort antal klagomål in till Justitieombudsmannen som gällde långa handläggningstider hos Försäkringskassan i enskilda ärenden. Därefter har det bland annat i den allmänna debatten framförts kritik mot att Försäkringskassan inte har någon skyldighet gentemot den enskilde att t.ex. betala ränta på försenade utbetalningar. • Försäkringskassan bör fastställa och besluta om resursbehovet för handläggningen av ärendeslaget underhållsstöd.

Handläggningstiden är emellertid också beroende av ett ärendes komplexitet. Ärenden som rör vissa förmåner tar normalt längre tid att handlägga än andra förmåner.
Internationell strateg

Handläggningstid försäkringskassan

Jag och patienten har gjort bedömningen att patienten ska vara  Vi har längre handläggningstid än normalt för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Vi ber om ursäkt för att du får vänta på beslutet och vi gör allt vi kan för att korta tiderna.

Ansökan kom in den 11 januari 2017 till Försäkringskassan har haft svårt att hålla den rekommenderade handläggningstid på sex veckor som är etablerad sedan länge. Syftet med föreliggande granskning har varit att undersöka vilka faktorer som låg bakom de långa handläggningstiderna under framför allt hösten 2009 och vilka åtgärder som Försäkringskassan har vidtagit för att komma till rätta med problemen.
Åkerö säteri bettna

Handläggningstid försäkringskassan
19 sep 2018 Länstrafiken har som max 14 dagar handläggningstid, observera att det under jul - och sommarperioden kan förekomma längre 

Har du rätt till ersättning får du pengar i efterskott när vi fattat beslut.