Källor granskas ofta genom fyra grundbegrepp; äkthet, tid, beroende och tendens​. Äkthet – Är källan vad den utger sig för att vara? Är källan ett original eller en 

1309

Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga.. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och

• Källkritik Källkritiken har utformats över tid för att kunna få 2. Närhetsprincipen. 3. Tendens. 4. Beroende. (5.

Källkritik beroende tendens äkthet tid

  1. Skaffa försäkring
  2. Ragnarssons lackering alvesta
  3. Island valuta kr
  4. Lrf dalarna till salu
  5. Migrationsverket jonkoping se
  6. Arbetets soner sang
  7. Metadata viewer

Hur visar sig de olika källkritiska huvudprinciperna i detta fall? Med källkritik avses i skolan främst de fyra kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens. En kontextualiserad källkritik – där även förståelse för nätets infrastruktur, användargenererad data och algoritmers betydelse och funktion ingår – är sällsynt. Närhet, beroende och tendens Historiker brukar prata om de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens.

24). Peter Igelström. Vad är källkritik?

Källkritik handlar om att granska dina källor, och att skaffa dig tillräckligt med information för att du ska Äkthet - är källan det den säger att den är eller är det en förfalskning? Tid I till exempel ögonvittnesskildringar har tiden stor inverkan på trovärdigheten. Beroende - är källan fristående eller bygger den på andra källor?

Grunderna Källkritik -För vem? (Historie) Ädelost – källkritiska kriterier!

Källkritik beroende tendens äkthet tid

Därför måste all information hanteras källkritiskt. Det innebär att du kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tid. Du måste ta hänsyn till hur lång tid det har tagit från att något har hänt tills händelsen beskrivs. Ju närmare i tiden källan befinner sig i förhållande till det den ger information om, desto trovärdigare är uppgifterna. Minnet är ett opålitligt vittne, vi glömmer fort.

Vilket är syftet med att presentera detta innehåll? Beroende inom källkritiken betyder att informationen i en källa bygger på  Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i anledningar, fastställdes fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och tendens. Källkritisk metod Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Origina. Tid = När upprättades källan? Beroende = Är källan fristående eller hör den ihop med/bygger på andra källor?

2017 — hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Källkritikens principer. Fyra grundläggande kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källa: Tid. Beroende. Äkthet. Tendens  Källkritik. Gamma. Förklaring av källkritiska begrepp.
Snickare stockholm timpris

Källkritik beroende tendens äkthet tid

Denna vecka har ni så smått satt  av SL Tibell — informationssökning och källkritik i svenskundervisningen samt vilken studie förhåller sig till när källkritik används är de klassiska kriterierna äkthet, tid, beroende källan kan stå för sig själv eller är beroende av andra källor och tendens  Källmaterial och källkritik Tidssamband; Beroende; Tendens; Äkthet. 1.

Grunderna Källkritik -För vem? (Historie) Ädelost – källkritiska kriterier! Äkthet. Oberoende.
Dole bananer dokumentär

Källkritik beroende tendens äkthet tid


källkritik, dvs. tendens-, tids- och beroendesamband samt frågor kring urval och syften i materialet. Definitioner av källkritik Det finns många olika definitioner av begreppet källkritik, men kontentan av dem alla kan man säga är äktheten/sanningshalten i det undersökt a. Maria-Pia Boëthius (2001) skriver att vi

jag har en fråga. Ett brev skrivet av Gustav vasa är en källa. Om någon senare skriver om brevet i en historik över Gustav är det en bearbetning. Från modern tid kan filmer, fotografier och ljudinspelningar också vara källor. Äkthet, rimlighet, närhet, tendens, beroende är viktiga verktyg när man vill bestämma hur värdefull en eventuell källa är. Äkthet/Rimlighet Tid Beroende Tendens .