Har en barnmorska rätt att vägra utföra abort, med hänsyn till religions- Vi i Sverige behöver bli medvetna om att vi är en minoritet som saknar 

2415

Aborträtten är inte hotad i Sverige. När Annika Strandhäll trots det antyder att så skulle vara fallet är det inget annat än att utnyttja abortfrågan 

Det är kvinnan som är gravid som har rätt att själv besluta om hon vill göra abort eller inte. 2018-11-08 Innehåll: Övergångsbestämmelser. 1 § Begär en kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas, får abort utföras om åtgärden vidtas före utgången av artonde havandeskapsveckan och den inte på grund av sjukdom hos kvinnan kan antas medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa. Lag (1995:660).

Abortratten sverige

  1. Norge öppnar gränsen till sverige
  2. Sabina rebecka schmidt
  3. Nero bygg

Sverige och EU måste vara en stark försvarare av aborträtten och kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa. Kvinnor tystas. Hat och hot om sexuellt våld  I projektet Abort, politik och medicin i Sverige 1938–1965 visar Lena Lennerhed hur kvinnosyn och politiska visioner påverkade utvecklingen. Samtidigt vill Sveriges tredje största parti, Sverigedemokraterna, sänka den Kan vi verkligen prata om att aborträtten i Sverige är under hot? av M Nyström · 2016 — aborträtten. Den abortlagstiftning som finns i Sverige idag tillkom 1974. I den står att en kvinna får avbryta sin graviditet innan artonde  Det är kvinnans rätt att avgöra om och när hon vill ha barn.

Vi har en bra abortlag i Sverige. Med fri abort till och med vecka 18. Stödet för aborträtten är mycket starkt, både bland allmänheten och hos majoriteten av de politiska partierna.

26 jan 2021 ”Rätten till abort är inte självklar och därför måste vi fortsätta kämpa för kvinnors rättigheter i Sverige, Europa och världen”, skriver Malin Björk 

debattören Hans kampanjen 1964 för fri abort i Sverige. för att abortmotståndet ska få vind i seglen i Sverige.

Abortratten sverige

ville begränsa aborträtten och hade en annan syn på samvetsfrihet, hur mycket de vill, men i Sverige och i EU driver de en kvinnofientlig 

Patientens vårdbehov måste vara i fokus när vi organiserar hälso- och sjukvården. Sverige 30 januari 2021 06:30. Det här är en debattartikel.

Aborträtten gäller alla gravida i Sverige, oavsett om man är medborgare eller bosatt här. År 2016 rapporterades I Sverige har vi fri abort enligt lagen och den som är gravid bestämmer själv om abort. Det finns olika sätt att göra abort. Graviditeten avbryts antingen med hjälp av tabletter eller genom en mindre operation. Alla som gör abort har olika skäl.
Ekonomlinjen

Abortratten sverige

SSU står upp för den fria aborträtten och alla kvinnors rätt till sina egna kroppar. Ironiskt nog åkte svenska kvinnor till Polen för att kunna utföra aborter, innan fri abort infördes i Sverige 1975. Numera är det tvärtom, och det visar hur bräcklig  Har en barnmorska rätt att vägra utföra abort, med hänsyn till religions- Vi i Sverige behöver bli medvetna om att vi är en minoritet som saknar  Fri abort har funnits i Sverige sen 1938 och men är fortfarande förbjudet i stora delar i världen. Rätten till abort ger ett mer jämställt samhälle. Vårdförbundet vill att Europas kvinnor informeras om rätt till abort i Sverige.

Därför är det av stor vikt att Sverige aktivt driver och arbetar för sexuell och reproduktiv hälsa, både nationellt och internationellt. Fi ska verka för fri och laglig abort i hela världen. Tills det är uppnått måste livmoderbärare i länder där abort inte är lagligt välkomnas till Sverige för att göra abort på samma villkor som livmoderbärare bosatta i Sverige.
Internal medicine doctor

Abortratten sverige


6 feb 2020 År 1938 blev det lagligt med abort i Sverige om kvinnan hade en allvarlig eller ärftlig sjukdom. Samtidigt gjordes årligen tusentals illegala 

Från Syrien till Sverige: Fem år senare.