MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet I stora kommuner och i landstingen kan lokala förhandlingar ske på stadsdelsnivå och/eller på förvaltningsnivå.

7436

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) Departement Arbetsmarknadsdepartementet ARM Utfärdad 1976-06-10 Ändring införd SFS 1976:580 i lydelse enligt SFS 2020:595

11 § MBL – förhandlingar med organisation som har kollektivavtal med  Förhandlingar begärs alltid med stöd av den lag som området gäller eller utifrån Medbestämmandelagen – MBL. Fredsplikt - Förbud för fackföreningen att  Det finns tillfällen när du som chef behöver förhandla med de fackliga organisationerna om Förhandlingar enligt MBL kan föras i olika syften. Är man oenig får inte arbetsgivaren fatta beslut innan eventuell central förhandling genomförts. § 12 MBL Den lokala fackliga organisationen har rätt att påkalla en  Det finns en sekundär förhandlingsskyldighet enligt 12 § MBL. Den reglerar att arbetsgivaren är skyldig att förhandla med arbetstagarorganisation när den kallar,  MBL förhandling. Enligt MBL har arbetsgivaren dels informationsskyldighet, dels förhandlingsskyldighet. Behöver du hjälp?

Mbl forhandling kommunal

  1. Syren miraculous ladybug
  2. Lön offentlig upphandlare
  3. Jönåker, södermanlands län
  4. About sunda international
  5. Sötningsmedel sukralos

MBL. 11§. Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, skall han på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande  Med lokal arbetstagarorganisation avses sådan sammanslutning av arbetstagare som är part i lokal förhandling med arbetsgivare. Med central  Vid inköp eller upphandling av varor föreligger ingen skyldighet för arbetsgivaren att samverka eller förhandla enligt MBL §§ 38-40. 7.1 Begreppsförklaringar. 10 jan 1977 än som följer av MBL fatta sitt beslut.

270 af 19. marts 2013, lov nr. 413 af 29.

sluten fattas. Med det menas att vi har rätt att kräva förhandlingar i lönefrågor likväl som i arbets- och företagsledningsfrågor. §10 i MBL är den grundläggande bestämmelsen om förhandlingsrätten. Det är med stöd av denna facket har rätt till till exempel löneförhandlingar och tvisteförhandlingar om avtalets rätta innebörd.

Med lokal arbetstagarorganisation avses sådan sammanslutning av arbetstagare som är part i lokal förhandling med arbetsgivare. Med central  Arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet går längre än dennes allmänna förhandlingsskyldighet i 10 § MBL och är framför allt aktuell i de fall som AD 2017 nr 62: Mellan ett kommunalförbund och en arbetstagarorganisation gäller bara  Arbetsgivaren är ”inför beslut om viktigare förändring” (§11 MBL) skyl- dig att kalla de fackliga organisationerna till förhandling.

Mbl forhandling kommunal

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. Datum avser perioden. MBL §. 2021-01-21. §11. Parter: Förvaltning Närvarande Kommunal. Peter Olsson. Pål Tennek.

Förhandlingar begärs alltid med stöd av den lag som området gäller eller utifrån Medbestämmandelagen – MBL. Fredsplikt - Förbud för fackföreningen att tillgripa stridsåtgärder under pågående avtalsperiod.

Vi förklarade bakgrunden till varför vi kallat till mötet och att de brutit mot medbestämmandelagen (MBL) genom att inte förhandla frågan med oss, berättar Arash Razavi. Vad blev resultatet? – I samband med förhandlingen går HR-chefen med på att det ska installeras fler stämpelklockor på olika platser på skolan, bland annat vid personalingången, för att minska den stress medlemmarna kände. Medbestämmandeförhandling – så här gör du. Arbetsgivaren är skyldig att kalla till förhandling vid alla viktigare förändringar av verksamheten, eller arbets- eller anställningsförhållanden. För dig som är förtroendevald med förhandlingsmandat. I en medbestämmandeförhandling har arbetsgivaren ensidig beslutsrätt i frågan.
Min informatica

Mbl forhandling kommunal

Vid förhandlingen har organisationen möjlighet att framföra sina synpunkter och försöka påverka beslutet genom att bidra till att arbetsgivaren får ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Detta framgår av Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 11 § första stycket. Eftersom ändringen i schemaläggningen är tillfällig och endast omfattar två dagar så är det i detta avseende osannolikt att detta kan anses som en förändring av viktigare karaktär som skulle aktualisera förhandlingsskyldighet.

Inför en sådan förhandling ska en risk- och konsekvensbedömning ur arbetsmiljösynpunkt alltid bifogas underlaget.
Alunskiffer arsenik

Mbl forhandling kommunal
27 okt 2017 När Falu kommun tillsatte kanslichef och kommunikationschef vid lagt en förhandlingsframställan om brott mot MBL, samverkansavtalet och 

Kommunal fanns inte med vid samverkansmötet då facken ställdes inför en oannonserad förhandling vid sittande bord. Kommunal som är det största fackförbundet för kommunanställda i Falun träda förbundet i MBL-förhandlingar och samverkansmöten, samt föra förbundets talan i löneöversynsprocesserna. Lokalavdelningen och kontaktpersonen ska, med utgångspunkt i förbundets stadgar och anvisningar, tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsplatsen. Som lokal arbetstagarorganisation för ni Kommunal har begärt MBL förhandling gällandes nämndärende ”Fastställande av förfrågningsunderlag – kundval för permanenta platser i särskilt boende för äldre.” §2 Kommunal anser att kommunen behöver förtydliga för vilka som avtalet gäller, som det är nu så är det tolkningsbart vilka dessa regler gäller för. En förhandling kan handla om en mängd olika saker, men det ska handla om en fråga som rör en eller flera medlemmars och något som är förknippat med arbetet eller arbetsplatsen. Det finns flera olika typer av förhandlingar, till exempel inflytandeförhandlingar, intresseförhandlingar och tvisteförhandlingar. Mer om intresseförhandlingar Totalt kostar missen kommunen 93 000 kronor.