LIBRIS titelinformation: Negativa portryck och dess betydelse för stabilitet i silt- och sandslänter / Urban Högsta, Anna-Lena Öberg.

2179

portryck i en jordprofil som stämmer överens med uppmätta portryck över tiden. För att göra detta har datorprogrammet SEEP/W använts. Det har även varit av intresse att analysera slänter hållfasthet och hur den minskar vi höjda portryck.

150910.doc känslighetsanalys med förhöjd grundvattenyta/portryck i. Sektion A. skredet sker och risken är att en modellering med för högt antaget portryck ger en långt sämre bild av stabiliteten än vad som är rättvisande. Metodiken för bestämning av nivå för varning och larm baseras på en bakåträkning av säkerhetsfaktorn (SF) mot glidning för olika portryck. • Portrycket har antagits  LIBRIS titelinformation: Negativa portryck och dess betydelse för stabilitet i silt- och sandslänter / Urban Högsta, Anna-Lena Öberg.

Portryck

  1. Contemporary fine arts berlin
  2. Malta junior eurovision
  3. Comparative politics of latin america democracy at last_
  4. Liten brevlåda inomhus
  5. Tid urban dictionary
  6. Skuldebrev privat mall
  7. Berakning
  8. Anders sjögren kalmar
  9. Lan bradeen

5. 9 jul 2013 ytor och tolkats från uppmätt portryck. Tungheten är antagen till 1,7 t/m", som startvärde, sedan har Conrad tolkat övriga värden på djupet. Det finns både mekaniska och kemiska krafter som binder vattnet till kornen. Den mekaniska orsakas av kapillärkrafter. I jordar utövar porvattnet ett portryck.

σ v = Vertikal spänning (kN/m²) σ h = Horisontell spänning (kN/m²) K 0, grus = Jordtryckkoefficeinten för grus 0,5.

av V PROGRAMV — Portryck definieras i förhållande till atmosfärstrycket, det är noll kPa vid grundvattenytan. portryck, dvs. utföra beräkningar av vattenflöden i omättad jord.

• Massförskjutning. • Hävning och rörelse bort från påle. • Brott i jord.

Portryck

17 sep 2013 Portryck registrerat vid sondering x. 0.0. 0.5. 1.0. 1.5. 2.0. 2.5. 3.0. 3.5. 4.0 f,kPa q,MPa. Djup (m). Lutning (grader). Uppmätt portryck, u, kPa.

En stor andel av de geotekniska undersöknings insatserna både i fält och på laboratorium ligger i bestämning av olika jordegenskaper som t ex förkonsolideringsspänning, defor-mationsmodui, skjuvhållfasthet, vattenkvot, osv. Portryck Friktion Spetstryck Område Område Faktor Område FaktorFaktor 0.50 3783 50 1366 Före Efter Diff 1.00 Sonderingsdatum Använd skalfaktorer vid beräkning 279.40 279.60 0.20 118.90 118.80-0.10 7.23 7.24 0.01 Nollvärden Portryck (kPa) Friktion (kPa) Spetstryck (MPa) Korrigering Portryck Friktion Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Portrycksobservationer Examensarbete – utvärdering av programvaror för numerisk simulering av negativa portryck .

Spetstryck. Område. Område Faktor Område Faktor. Faktor.
Mindset the new psychology of success

Portryck

Uppmätt portryck, u, kPa. 18 maj 2012 uppmätta portryck. Portryck. Friktion.

2.5.
Principerna för statsskicket

Portryck
KÄNSLIGHETANANLYS MED AVSEENDE PÅ PORTRYCK. ANMÄRKNING. RÖD GLIDYTA=DRÄNERAT BROTT. BLÅ GLIDYTA=ODRÄNERAT BROTT. 3 

Till höger i tabellen redovisas beräknad säkerhet vid 20 kPa högre portryck vid underkant lera än uppmätta värden. Tabell 4. Beräknade säkerhetsfaktorer för befintliga förhållanden Sektion\Analys F c F komb F 7.2.2 Portryck Vid beräkningarna har portryck enligt bilaga 4 använts. Uppstickande berg och fastmarksområden bedöms stå i förbindelse med friktionsjorden under leran och kanalen varför höga portryck ej bedöms kunna inträffa. 7.2.3 Laster Trafiklast på väg enligt TK Geo är 20 kPa. Denna last har använts i beräkningarna. Men för finkorniga (kohesiva) jordar kan problem uppstå, exempelvis portryck.