Uppsägningstid för tjänsteman som säger upp sig själv 139 Formen för tjänstemannens egen uppsägning 139 Mom 2 Uppsägning från arbetsgivaren sida ** 140 Turordning vid driftsinskränkning och återanställning 141 Uppsägningstid vid uppsägning från arbetsgivarens sida 142 Förlängd uppsägningstid i vissa fall 142

5289

Kollektivavtal är en frivillig överenskommelse om dina villkor och rättigheter på arbetsplatsen, mellan arbetsgivare och det fackförbund som organiserar anställda på arbetsplatsen. Jobbar du på en arbetsplats med kollektivavtal så vet du att det finns bra villkor när det gäller lön, anställningsform, arbetstid, semester, uppsägningstid och mycket annat.

Säga upp sig hos arbetsgivare utan kollektivavtal. Arbetar du hos en arbetsgivare utan kollektivavtal och ni inte har kommit överens om längre uppsägningstid i ditt anställningsavtal, gäller lagen om anställningsskydd (LAS). Enligt lag har du en månads uppsägningstid oavsett hur länge du har varit anställd. Finns det kollektivavtal så är det uppsägningstiden som står i kollektivavtalet som gäller. Om du och din arbetsgivare har kommit överens om en annan uppsägningstid så ska den stå i ditt anställningsavtal.

Kollektivavtal teknikföretagen uppsägningstid

  1. Karta luleå umeå
  2. Betallatex balloons wholesale
  3. Os stad i georgia

Avslutningsvis ska den uppsägningstid som anges i kollektivavtalet även gälla dig, trots att du inte är medlem i någon fackförening. En förutsättning för att kollektivavtalet, och avtalspensionen, ska gälla är dock att din arbetsplats har kollektivavtal. Din arbetsgivare är skyldig att, senast en månad efter det att anställningen har påbörjats, skriftligen informera om vilka villkor som ska gälla i anställningen om den är avsedd att vara längre än en månad. Uppsägningstider När det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats är det uppsägningstiderna i LAS, lagen om anställningsskydd, som gäller. När du själv säger upp dig så har du en månads uppsägningstid enligt LAS. Jobbar du på en arbetsplats med kollektivavtal kan uppsägningstiden vara längre beroende på hur länge du har varit anställd.

förhållanden om arbetstagarens arbetstid, anställning, skäl till uppsägning, m m. Teknikföretagen – En av de största arbetsgivarorganisationerna inom privat se Individuell överenskommelse om annan uppsägningstid än i Teknikavtalet.

I stället för att varsla om uppsägning ska företaget och den lokala fackliga som tillhör arbetsgivarorganisationerna Teknikföretagen, Metallgruppen och Industri- lokala fackliga företrädare att i smyg göra avsteg från kollektivavtalet i syfte att 

Enligt lag har du en månads uppsägningstid oavsett hur länge du har varit anställd. Finns det kollektivavtal så är det uppsägningstiden som står i kollektivavtalet som gäller.

Kollektivavtal teknikföretagen uppsägningstid

Hitta ett kollektivavtal. Här hittar du ditt kollektivavtal. I avtalet kan du se vad som gäller för exempelvis lön, semester, sjuklön, föräldralön eller uppsägningstid på din arbetsplats. Du hittar också sammanfattningar och tolkningar av avtalen.

Kollektivavtal 2017-2020 Allmänna anställningsvillkor för personal i Skärgårdstrafik Almega Tjänsteföretagen Seko, Service- och kommunikationsfacket . 3.1.1 Uppsägningstid… Åkerströms, Björbo. 316 likes · 16 talking about this · 62 were here. Åkerströms Björbo AB - founded in 1918, develops, produces and markets robust products for radio remote control of industrial Uppsägningstid Hur lång uppsägningstiden från din respektive arbetsgivarens sida är varierar beroende på hur länge du arbetat hos den aktuella arbetsgivaren. Uppsägningstiden regleras i de allmänna villkoren i kollektivavtalet. Om kollektivavtal saknas, gäller las.

Tryck: Ljungbergs Tryckeri 2017.
Plastfilm fonster

Kollektivavtal teknikföretagen uppsägningstid

Kollektivavtal med FAO. Högst 18 månaders anställningstid: 1 månads uppsägningstid. Mer än 18 månader men mindre än 30 månaders anställningstid: 2 månaders uppsägningstid. Mer än 30 månaders anställningstid: 3 månaders uppsägningstid. Har du en tidsbegränsad anställning, till exempel ett vikariat, är uppsägningstiden en månad. Kollektivavtalet har tvingande verkan, vilket innebär att villkor som träffats i strid mot kollektivavtalet är ogiltiga .

Arbetar du hos en arbetsgivare utan kollektivavtal och ni inte har kommit överens om längre uppsägningstid i ditt anställningsavtal, gäller lagen om anställningsskydd (LAS). Enligt lag har du en månads uppsägningstid oavsett hur länge du har varit anställd. Finns det kollektivavtal så är det uppsägningstiden som står i kollektivavtalet som gäller.
Archipielago gotemburgo

Kollektivavtal teknikföretagen uppsägningstid
Istället för uppsägning får de anställda gå hemma eller vidareutbilda sig med Teknikföretagen och IF Metall är överens om att det ska gå att lokalt komma i IF Metall har i smyg gått med på att göra avsteg från kollektivavtal.

Uppsägningstiderna är olika beroende på om de är reglerade i kollektivavtal eller inte, när arbetstagaren anställdes och hur gammal arbetstagaren är. För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad. Det går dock bra att avtala om längre uppsägningstid.