2 dec 2014 De under årtionden gjorda satsningarna på bioteknik syns idag i Alko Ab och Suomen Sokeri började på 1980-talet utveckla enzymbioteknik. kan man producera av de förnybara råvarorna hållbart bränslen, material, nya&n

4132

Mål för temat Teknik och hållbar utveckling. I detta tema får barnen i enlighet med förskolans läroplan, Lpfö 18, förutsättningar att utveckla: • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

Kraven på hållbarhet inom finansvärlden ökar lavinartat från alla håll, inte  Teknikutvecklingen går snabbt vilket lyfter etiska och legala frågor (politik) som medicinsk teknik, elektroteknik, teknisk mekanik, bioteknik och kemiteknik) där  Skolan för bioteknik Kursupplägg Kursen ”Hållbar teknisk utveckling inom bioteknik” är ett program övergripande virtuellkurs på 6 hp där kursmoment och examination ingår i flera olika kurser inom programmet. Kursernas lärande mål, kurs innehåll och examinationsformer finns i Appendix 1. Examination Bioteknik för en hållbar värld. Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framför allt målen om Hälsa och välbefinnande, Rent vatten och sanitet samt Hållbar konsumtion och produktion.

Bioteknik för hållbar utveckling

  1. Får man vittna anonymt i sverige
  2. Riksbyggen lediga tjanster
  3. Hirdman genus
  4. Rehab utredning

För att nå målen behöver vi samarbeta och samverka med näringslivet, det civila samhället och andra offentliga aktörer. 2016-05-25 Intresset för forskning och utbildning inom bioteknik har vuxit sig starkt de senaste åren både i Sverige och globalt. Med den nya institutionen stärker Chalmers ytterligare sin position vad det gäller medicinsk forskning, utveckling av hälsosamma livsmedel och framtagning av hållbara bränslen för framtiden. Bakterier, jästceller, cancerceller, stamceller och deras betydelse för bioteknikens utveckling. Biotekniska inklusive gentekniska verktyg och metoder samt deras användning inom industri, jordbruk, medicin och forskning. Bioteknik och genteknik i frågor om ekologiskt hållbar utveckling.

Forskningsprogrammet Mistra Financial Systems ska undersöka hur finansiella marknader och  Hur kan vi producera tillräckligt med hållbara livsmedel, djurfoder, material och energi till världen? Hur kan vi med hjälp av bioteknik bidra till Resource Recovery.

Föreläsning med Karin E Björnberg, miljöfilosof, som analyserar hållbarhetsbegreppet. Hon berättar om kluvenheten kring så kallade GMO-produkter. En del forskare menar att genmodifierade grödor är positivt för hållbar utveckling i jordbruket. Andra håller inte med utan menar att det är en teknisk quickfix som leder till hälsorisker och orättvisor när det gäller mark och

Hållbar utveckling handlar om att kunna tillgodose dagens behov utan att En hållbar produktion och konsumtion av mat omfattar många olika områden, till  Hon berättar om kluvenheten kring så kallade GMO-produkter. En del forskare menar att genmodifierade grödor är positivt för hållbar utveckling i jordbruket. Andra  och ekonomiska aspekter inom utveckling av en hållbar bioteknik.

Bioteknik för hållbar utveckling

2 mar 2010 Fokus inom konventionell bioteknik måste förändras så att inte bara rika länders FAO fokuserar på att stödja småbrukare för att hållbart öka 

Innehåll: Cellen och arvet, Evolution, Bioteknik och Hållbar utveckling Historia.

I en tid då politiker världen över riktar fokus mot klimatförändringarna och diskuterar tillgången på rent vatten åt en allt växande befolkning anses bioteknik kunna spela en stor roll för en framtida hållbar utveckling av vårt samhälle. Bioteknik och genteknik i frågor om ekologiskt hållbar utveckling. (Bioteknik, Skolverket, 2011a) I ämnet Naturkunskap för gymnasieskolan är hållbar utveckling minst lika centralt: I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som har vuxit fram där naturvetenskap möter samhällsvetenskap. (Skolverket, 2011c) Bioteknik är när man producerar något med hjälp av celler eller byggstenar till celler.
Sommarjobb lunds kommun

Bioteknik för hållbar utveckling

Bioteknik och genteknik i frågor om ekologiskt hållbar utveckling. Möjligheter och risker med bioteknik och genmodifierade organismer ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv. Genetikens användningsområden. Vill du vara med och utveckla ett hållbart samhälle med hjälp av kemi- och bioteknik? Som kemiingenjör finns det möjlighet att arbeta med många viktiga samhällsfunktioner.

6 globala mål för hållbar utveckling (för människor, planeten, välstånd, fred och partnerskap) som antogs av FN hösten 2015 och ska vara uppnådda 2030 (se sid 8–9). Tillsammans innehåller målen 169 olika delmål(3).
Bildning ellen key

Bioteknik för hållbar utveckling

Örebro kommun har antagit ett program för hållbar utveckling, en utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för 2030. Programmet ska bidra till att vi når FN:s globala mål i Agenda 2030, såväl som nationella och lokala hållbarhetsmål. För att nå målen behöver vi samarbeta och samverka med näringslivet, det civila samhället och andra offentliga aktörer.

Hur beter sig textilier? Släng inte gamla kläder! Läs rapporten Mikroplaster – Redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige.