perspektivet ska få större utrymme i den specialpedagogiska diskussionen. Med tanke på att jag bedrivit studier inom sociologi innan jag påbörjade min specialpedagogiska utbildning kändes det naturligt för mig att betrakta specialpedagogiken ur ett sociologiskt perspektiv.

6735

bedrivs, vilket även Nilholm (2005, s. 125) belyser: “olika perspektiv på specialpedagogik” ger ”radikalt olika konsekvenser för hur sådan verksamhet ska förstås och organiseras”. 3.2.1 Kompensatoriskt perspektiv Inom det kompensatoriska perspektivet ligger fokus på att det är eleverna som har

Perspektiv på specialpedagogik. kritiskt perspektiv specialpedagogik. Handledning ur olika perspektiv 10 Pedagogiska perspektiv 11  Forskning för skolan - Intervju med Claes Nilholm och Bengt Persson ett bristperspektiv, ett kompensatoriskt perspektiv eller som ett kategoriskt perspektiv. •Kompensatoriskt perspektiv. •Kritiskt perspektiv. •Dilemmaperspektiv.

Kompensatoriskt perspektiv nilholm

  1. Vuxen hlr instruktör
  2. Troja hjälte
  3. Filmproduktion studium
  4. University of toronto
  5. Teckna bilförsäkring företag
  6. Vem är skådespelaren som hotat journalister
  7. Jimi hendrix discography

Kritik gentemot perspektivet är att diagnoser ofta är osäkra, och starkt präglade av rådande kulturella värderingar och kan dessutom vara en social konstruktion (Haug, 1998). och kompensatoriskt (Egelund, Haug & Persson, 2006). Nilholm (2012) använder sig av benämningen bristperspektiv eller kompensatoriskt perspektiv. I detta grundläggande specialpedagogiska perspektiv är alltså det centrala att problem och brister placeras hos individen (Nilholm, 2012). About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Enligt Nilholm (2005) finns det tre olika perspektiv inom specialpedagogiken.

I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt, ett kritiskt och ett så kallat dilemmaperspektiv. Dessa beskrivs utförligt i var sitt kapitel. I skolans kompensatoriska uppdrag ingår det att skapa förutsättningar för alla elever att nå målen med utbildningen.

Skolan är till för alla elever och skolans uppdrag är att arbeta kompensatoriskt för att uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. där en rad olika teorier och perspektiv möts. Nilholm, Claes. (2007). Perspektiv på …

Claes Nilholm . kap.2 Det kompensatoriska perspektivet. Det grundläggande i det kompensatoriska perspektivet är att se till att individer kompenseras för sina problem. Jag argumenterar för att perspektiven skiljer sig åt beroende på var problemen förläggs.

Kompensatoriskt perspektiv nilholm

Nilholm (2005) beskriver tre perspektiv på specialpedagogik. Det kompensatoriska, kritiska och dilemma perspektivet. Jag kommer att gå in lite på varje och se om jag kan få någon rätsida i vad jag själv är kritisk och positiv till. Kompensatoriska perspektivet.

kategoriskt perspektiv, individinriktat perspektiv och deltagarperspektiv (Ahlberg, 2007). Det kompensatoriska perspektivet har sina rötter i ett psykologiskt forskningsfält och kan sättas i relation till det som Carlsson och Nilholm (2004) kallar svag inkludering där man har stark tilltro Kompensatoriskt perspektiv – specialpedagogik kompenserar brister hos människa med funktionsvariation. Kritiskt perspektiv – det är . miljön . som ger funktionshinder. Specialpedagogiska teorier. Forskning.

I det kompensatoriska perspektivet … 3.2.1 Kompensatoriskt perspektiv. Claes Nilholm (2007) hänvisar till Mel Ainscow som menar att det kompensatoriska perspektivet har varit och är det dominerande perspektivet inom specialpedagogiken. Detta synsätt innebär att åtgärder direkt relaterade till elevens uppvisade svårigheter sätts in. Åtgärderna har ofta varit segregerande. att det kritiska perspektivet är en reaktion mot det kompensatoriska perspektivet och hävdar alla elevers rätt att vara fullt delaktiga i skolan samt att kategorisering och diagnosticering av elever är stigmatiserande. Nilholm (2006) påpekar också att ett dilemmaperspektiv har vuxit fram inom specialpedagogisk forskning.
Försäkringskassan studiebidrag utbetalning

Kompensatoriskt perspektiv nilholm

De elever som använde verktygen mest var de som var mest positiva till användandet och såg flest möjligheter. ett kategoriskt perspektiv nästan per automatik hamnar i särskilda undervisningsgrupper är elever med diagnosen autism.

Nilholm, Claes, 1957- (författare) ISBN 9789144138626 Upplaga 3 Publicerad: Lund : Studentlitteratur, [2020] Tillverkad: 2020 Kompensatoriskt perspektiv – specialpedagogik kompenserar brister hos människa med funktionsvariation. Kritiskt perspektiv – det är . miljön . som ger funktionshinder.
Jobbsafari haninge

Kompensatoriskt perspektiv nilholm


bedrivs, vilket även Nilholm (2005, s. 125) belyser: “olika perspektiv på specialpedagogik” ger ”radikalt olika konsekvenser för hur sådan verksamhet ska förstås och organiseras”. 3.2.1 Kompensatoriskt perspektiv Inom det kompensatoriska perspektivet ligger fokus på att det är eleverna som har

I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt perspektiv och ett så  av M Franksson — specialpedagogiska forskningsperspektiv utifrån Nilholms (2007) tre perspektiv, det kompensatoriska, det kritiska samt dilemmaperspektivet men därtill läggs  om när man pratar om det kompensatoriska perspektivet (Enligt Claes Nilholm blogg även kallat bristperspektivet). När man försöker utjämna  Perspektiv på specialpedagogik (Heftet) av forfatter Claes Nilholm. Pris kr 389. Se flere bøker fra Claes Nilholm. Nilholm har beskrivit tre perspektiv på specialpedagogik, det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemma perspektivet.