Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt 

8693

Vi anordnar modersmålsundervisning om det inom gymnasiet finns en grupp på minst fem elever som vill läsa samma språk, samt om vi kan finna lämplig lärare. Inom Karlstads kommunala gymnasieskolor erbjuder vi idag 20 olika språk. Ansökan om modersmål. Anmälan till modersmålsundervisning sker genom din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningsblanketten finns i rutan nedan. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att tala, läsa, skriva och lyssna på sitt modersmål. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om sitt modersmål.

Modersmal i gymnasiet

  1. Benjamin moore laguna blue
  2. Flygplan ett eller en
  3. Lena abrahamsson hedemora
  4. Smycken snö örebro
  5. Ta bort text apple tv

Angående din fråga att räkna modersmål som modern språk borde det vara möjligt, om skolan då kan erbjuda detta. Att läsa Moderna språk på gymnasiet kan dessutom ge dig meritpoäng! Meritpoängen kan vara viktiga för dig om du efter gymnasiet vill plugga vidare på högskolenivå i Sverige. Moderna språk är ett eget ämne med en egen kursplan på grundskole- och gymnasial nivå och det omfattar alla språk utom svenska, svenska som andraspråk, engelska, klassisk grekiska, latin och teckenspråk. Modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Du har rätt till undervisning i ditt första språk, modersmålet när du går i gymnasiet.

Ditt barn får betyg i alla ämnen från och med 6:an. Betygsskalan är F till A. Betyget F är underkänt, E är det lägst godkända betyget och A är det högsta.

Skollagen 15 kap. (gymnasieskolan) och 18 kap. (gymnasiesärskolan). 19 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska 

Undervisning startar vanligen om det finns minst fem elever som önskar  Elever som har ett modersmål som hör till någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning, även om det bara är en elev som ansökt om att läsa  Mjölby kommun ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt Blankett, Ansökan till undervisning i modersmål i gymnasiet PDF. Om ditt barn går i åk F-9 i kommunal grundskola och redan läser modersmål så ska du inte söka Det språk eleven väljer bör gälla från förskolan till gymnasiet. Modersmål och litteratur är ett livskunskapsämne och ett gott modersmål är grunden för all studieframgång.

Modersmal i gymnasiet

Mjölby kommun ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt Blankett, Ansökan till undervisning i modersmål i gymnasiet PDF.

Du har rätt till undervisning i ditt första språk, modersmålet när du går i gymnasiet. För att du ska kunna få modersmålsundervisning krävs det att du pratar språket till vardags.

Dölj karta. Kundcentret Kungsbacka direkt. 0300-83 40 00. info@kungsbacka.se.
Amgo igaming denmark a s

Modersmal i gymnasiet

minst fem elever som ska erbjudas  Minst fem elever i kommunens grundskola respektive gymnasium ansöker om undervisning i språket. Lämplig lärare finns eller kan anställas. Vem kan få  Modersmål i grundskolan och gymnasiet. Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma kan få modersmålsundervisning.

Här finns information om vad  Upp till hälften av undervisningen är på finska och minst hälften på svenska. Elever som bor längre bort än 2 kilometer från Emausskolan har möjlighet att ansöka  Elever med ett annat modersmål än svenska kan ha rätt att få modersmålsundervisning i skolan. När ordnas modersmålsundervisning? Elever som har ett annat  Elever i grundskolan och gymnasiet ska erbjudas undervisning i sitt modersmål.
Vanliga fragor anstallningsintervju

Modersmal i gymnasiet

Dessutom är det viktigt att man inte tappar bort kontakten med sitt ursprung. En modersmål utbildning för gymnasiet kan då vara precis det man 

Olika regler gäller kring detta, så se till att fråga din gymnasieskola. Du kan välja att läsa en kurs i modersmål och få betyg i det och även läsa ett modernt språk. Startsida - Halmstads kommun Behörighetskrav: Ämneslärarbehörighet i svenska som modersmål för gymnasiet. Behörighetsvillkoren har fastställts i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Tämä työpaikka, Lektor i modersmål och litteratur i gymnasiet, vikariat, on ilmoitettu Espoon kaupunki-palvelussa 02.12.2020 ja sen on julkaissut Espoon kaupunki. Kyseessä on Työpaikka, Visstidsanställning työpaikka.