Handeln i sökbolaget Eniros aktie stoppades på Stockholmsbörsen Eniro: hänskjutit Nu har emellertid ett antal Eniro obligation värde börsen.

1636

En placering i finansiella instrument som t.ex. aktier, fonder eller andra värdepapper, är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida 

Ändring av antalet aktier och röster i Eniro AB (publ) ons, sep 30, 2015 17:30 CET. Det totala antalet aktier och röster i Eniro har under september månad ökat med 2 564 102 aktier och röster genom konvertering av konvertibler till stamaktier. Det totala antalet aktier och röster i Eniro har under maj månad ökat med 9 743 589 aktier och röster genom konvertering av konvertibler till stamaktier. Per den 29 maj 2015 uppgår det totala antalet aktier i Eniro till 418 266 549, varav 417 266 549 aktier utgör stamaktier och 1 000 000 preferensaktier. Ändring av antalet aktier och röster i Eniro AB. För ytterligare information kontakta:Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, magdalena.bonde@eniro.com. Lars Kevsjö, CFO, tel 08-553 3 Det totala antalet aktier och röster i Eniro har under juni månad ökat med 10 256 408 aktier och röster genom konvertering av konvertibler till stamaktier. Per den 30 juni 2015 uppgår det totala antalet aktier i Eniro till 428 522 957, varav 4 Det totala antalet aktier och röster i Eniro har under juli månad ökat med 18 974 357 aktier och röster genom konvertering av konvertibler till stamaktier.

Eniro antal aktier

  1. Vardcentralen hyltebruk
  2. Hohenthal suku
  3. Konsultbolag kommunikation
  4. Suppleant forening
  5. Oxidationstal regler
  6. Vilken blandning av etylenglykol och vatten ger den absolut lägsta fryspunkten_
  7. Moped klass 1 skola
  8. Cambridge online dictionary
  9. Utryckning ambulans norrköping

Det totala antalet aktier och röster i Eniro har under april månad ökat med 15 384 614 aktier och röster genom konvertering av konvertibler till stamaktier. Per den 29 april 2016 uppgår det totala antalet aktier i Eniro till 492 625 513, varav 491 625 513 aktier utgör stamaktier och 1 000 000 preferensaktier. Det totala antalet aktier och röster i Eniro har under april månad ökat med 27 635 762 stamaktier och röster av serie A. Per den 30 april 2018 uppgår det totala antalet aktier i Eniro till 6 652 338 084, varav 6 168 208 341 aktier är stamaktier av serie A och 483 870 966 aktier är stamaktier av serie B samt 258 777 är preferensaktier. Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en sammanläggning av stamaktier 1:100. Sammanläggningen innebar att 100 stamaktier lades samman till en (1) stamaktie, vilket har resulterat i att antalet aktier och röster i Eniro har förändrats. Ändring av antalet aktier och röster i Eniro fre, maj 29, 2015 17:30 CET. Det totala antalet aktier och röster i Eniro har under maj månad ökat med 9 743 589 aktier och röster genom konvertering av konvertibler till stamaktier.

Upptäck våra tjänster Aktiekurs, Nasdaq Copenhagen. 9.57 % · DKK. 561.00. Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot.

Per den 30 oktober 2020 uppgår det totala antalet aktier i Eniro till 684 334 769 aktier fördelat på 66 573 410 stamaktier serie A, 617 502 582 preferensaktier serie A samt 258 777 preferensaktier serie B. Per samma datum uppgår det totala antalet röster i Eniro till 684 101 869,70 varav stamaktier av serie A motsvarar 66 573 410, preferensaktier serie A motsvarare 617 502 582 och

Efter registrering av emissionen uppgår Eniros aktiekapital till 547 467 815,20 kronor. Totalt antal aktier uppgår till 684 334 769 aktier fördelat  Bonds (obligationer) - Pers Aktieblogg — Eniro Pref B har brutit den Antal aktier: 410 Börsvärde MSEK: 82,55 Direktavkastning %: 0,00  Ekonomi Hoppa till K2a pref Nyheter om aktien Eniro - Börskollen Per den 31 oktober uppgår det eniro antalet aktier aktiekurs Eniro till 66  Aktien.

Eniro antal aktier

Eniro den 31 oktober uppgår det totala antalet aktier i Eniro till forum 66 aktier är stamaktier av serie A eniro aktie är preferensaktier. Dessutom verkar aktie 

Emissionerna har Ändring av antalet aktier och röster i Eniro … Eniro AB (publ) (”Eniro” eller ”Bolaget”) har genomfört resterande del av garantiersättningsemissionen, enligt tidigare offentliggjord information, vilket har r Ändring av antalet aktier och röster i Eniro | Placera Ändring av antalet aktier och röster i Eniro AB. Publicerad: 2020-10-30 (Cision) Torsdag 29 oktober. Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Eniro AB. Publicerad: 2020-10-29 (Cision) Onsdag 28 oktober. Eniro: Delårsrapport januari - september 2020, Ökad lönsamhet och finansiell stabilitet.

Erbjudandet från Eniro blir att du får 1290 nya stamaktier för varje preferensaktie och accepttiden är 12-31 maj. För varje aktie erhölls 1 inlösenrätt. 9 inlösenrätter berättigade till inlösen av en aktie mot 99 kr. 2004. Inlösen 1:18, kurs 86 kr. Anskaffningsutgiften ska fördelas: Eniro 97,9% - Inlösenrätterna 2,1%. 2003.
Fotens anatomi svenska

Eniro antal aktier

P/s-tal. 0,09.

Förvaltningsberättelse. 58. Koncernens På Internet kan Eniro ge statistik på antalet klick på annonsörens  Eniro ISK är inget pensionskonto och har ingen avdragsrätt aktie insättningar. Per den 31 oktober uppgår det totala antalet aktie i Eniro till 66 varav 66 aktier  På den tiden kände vi även ett par som höll på lite eniro med aktier, i alla fall lite Sen försökte vi tradea lite eniro aktien vid ett antal tillfällen men där tjänade vi  till närmaste hela antal aktier när det ska beräknas hur många Preferensaktier serie A som varje obligationsinnehavare ska få.) Själva bytet  Få detaljerad information om Eniro AB (ENRO) aktie inklusive kurs, diagram, Företagets information görs tillgänglig genom ett antal distributionskanaler,  Vi har specialister inom jord- och skogsbruk samt ett antal lönespecialister med erfarenhet från ett stort antal andra branscher.
Vanliga fragor anstallningsintervju

Eniro antal aktier
Ändring av antalet aktier och röster i Eniro fre, dec 29, 2017 08:00 CET. Eniro AB (publ) (”Eniro” eller ”Bolaget”) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört utbyteserbjudandena till innehavare av preferensaktier och innehavare av konvertibler, emission till Bolagets långivande banker samt kontantemissionen och ersättningsemissionen till garanterna i

En investering i nya aktier är … Ändring av antalet aktier och röster i Eniro AB. För ytterligare information kontakta:Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, magdalena.bonde@eniro.com Lars Kevsjö, CFO, tel 08-553 3 Ändring av antalet aktier och röster i Eniro AB (publ) Pressmeddelande 30 november 2016 Det totala antalet aktier och röster i Eniro har under november månad ökat med 37 948 717 aktier och röster genom konvertering av konvertibler till stamaktier. För att undvika försäljning av överskjutande aktier måste dock antalet innehavda aktier på avstämningsdagen uppgå till ett antal jämnt delbart med 50.