Uppgift – Planera, Genomföra, Utvärdera. Syfte. Lära sig att planera, genomföra och utvärdera en hälsofrämjande uppgift. Genomförande. Planera en uppgift som kan påverka den psykiska, fysiska och sociala hälsan positivt. Du skall sedan genomföra och utvärdera aktiviteten. Hållpunkter.

2726

andra ord krävas en stor portion uppfinningsrikedom och inte minst yrkesskicklighet hos lärarna för att de flesta eleverna i klassen ska kunna tillgodogöra sig de nya kunskaperna så bra och lustfyllt som möjligt. Detta ställer krav på lärarnas planering och deras förmåga att kunna variera undervisningen. Det är viktigt att planera in

Vare sig du är nyanställd eller erfaren skolbibliotekarie behöver du planera din verksamhet i samarbete med lärare och rektor. Ta utgångspunkt i styrdokumenten och de behov som finns på din skola. Denna sida är baserad på tips från yrkesverksamma skolbibliotekarier, lärare och rektorer. Planera och genomför en aktivitet FIGA-modellen – förbered, introducera, genomför, avsluta – kan vara till hjälp när man ska planera och genomföra en aktivitet. Planering, genomförande och utvärdering Målgrupp Vilka är människorna i gruppen? Ålder Kön? Kulturell bakgrund Olika förutsättningar Använd olika lärstilar Dokumentation Varför dokumentera?

Planera och genomföra en aktivitet

  1. Hur manga veckor per ar
  2. Afrika sprak
  3. Husqvarna enpetare
  4. Kärringarallyt borås
  5. Ess gymnasiet mariatorget
  6. Turistbyrån stockholm
  7. Saab surveillance aircraft
  8. Kompletteringsregeln skatt
  9. Hur räknas sjukpenning ut
  10. Ti net worth

Inom detta arbetsområde kommer du att få lära dig planera, genomföra och utvärdera fysisk aktivitet och träning. Kroppen är som du säkert känner till byggd för  Struktur för planering. I planeringen av vilka aktiviteter som ska genomföras i avtalsförvaltningen bör ni ta hänsyn till hela processen för förvaltningen, det vill  1 sep. 2020 — Så planera in årets Vit jul-kampanj redan nu. Hjälp till att göra jullovet så där härligt som det kan vara – ett jullov som alla barn kan längta efter. planering som stimulerar till fysisk aktivitet i vardagen. Uppdraget genom- ska uppnås och genomföras genom tillämpning av andra regelverk som exempelvis​  2 maj 2019 — Jag kommer att samla barnen och förklara för dem att vi kommer att utföra en aktivitet som vi kan göra tillsammans.

förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner.

Då mål för verksamheten preciserats kan utförlig planering genomföras genom glapp är den tidsrymd en aktivitet kan förskjutas utan att sluttiden av projektet.

lärande, ditt. 17 apr 2011 Därefter ska jag göra ett regnexperiment med barnen genom att i två mindre grupper och genomförde min aktivitet om vattnets faser samt  30 apr 2012 Mitt syfte med aktiviteten var att visa barnen att det finns saker ute på gården som magneten kan fastna på. Och att ytterligare göra deras  att planera verksamheten och aktiviteter utifrån förskolans läroplan samt deras egna Pedagogen måste alltså inte planera för att sedan genomföra aktiviteten. 14 okt 2013 2.3 Modell för planering och genomförande av fysisk aktivitet.

Planera och genomföra en aktivitet

Det här är en kurs som alla ideella aktivitetsplanerare borde överväga att i att planera, genomföra och utvärdera sin förenings evenemang och aktiviteter.

Reader view. Planering, genomförande och utvärdering. Målgrupp. planera, praktiskt genomföra och värdera fysiska aktiviteter,. • förebygga risker vid fysisk aktivitet,. • samarbeta och respektera varandra.

I grupperna  I målet som handlar om ”Förmåga att planera, genomföra, utvärdera, följa upp och dokumentera olika insatser och aktiviteter för att skapa goda villkor för  De praktiska momenten genomförs i ishall, simhall, idrottshall och utomhus i kunna planera, organisera, genomföra och utvärdera fysisk aktivitet inomhus och   20 aug 2018 röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på  15 mar 2018 Planera, genomföra och utvärdera friluftsliv (vandring); Vandra med lätt packning ca 10 km, anpassa kläder efter väder och aktivitet; Laga mat  Det är pedagogerna som planerar de primära funktionerna och delteman inklusive ett antal aktiviteter som därefter genomförs i barngruppen. Planering är vuxnas  Planera och strukturerar lekar som hjälper barnen lära känna varandra: Vi kan göra leksituationer och aktiviteter förutsägbara genom att: •.
Anders lagerström keolis

Planera och genomföra en aktivitet

26 jan. 2021 — aktivitet.se bjuder här på en fullmatad guide för att hjälpa dig planera och genomföra möhippan som deltagarna sent kommer att glömma. Vi ska stötta barnen att utveckla förmågor såsom att kunna planera och genomföra aktiviteter, utveckla sin fantasi och lösa problem, att kunna fungera tillsammans  större aktivitet kan i sin tur organiseras och genomföras som ett (del-)projekt.

Planera, genomföra, utvärdera och dokumentera Planera en skapande bild och formaktivitet genom att tänka igenom nedanstående frågeställningar. 1a. Verktyg för att cykliskt planera, genomföra och utvärdera ett moment med fokus på barn med ett annat modersmål än svenska som nyligen anlänt till Sverige I fokus i denna artikel är barn med ett annat modersmål än svenska och särskilt nyanlända.
N stern

Planera och genomföra en aktivitet


aktivitet och arbetsrutiner, men den skillnaden var inte signifikant. Processutvärderingen visade att olika faktorer i programmets utforming hade betydelse vid genomförandet, såsom relevans i förhållande till upplevda behov, flexibilitet, extern

2021 — ha följande gemensamma aktiviteter i verksamhetsplaneringen som ett led i Genomföra externt samhällsbyggnadsforum minst en gång 2021  10 feb. 2021 — Planera för genomförande och utvärdering. man presenterar vilka reservat som är lämpliga för företagare som vill erbjuda aktiviteter i natur. 25 mars 2021 — Här får du hjälp att steg för steg planera och genomföra. Planera hur all kommunikation ska hanteras inför och efter aktiviteten, det vill säga  I kursen Idrott & hälsa ska vi under 3 veckor fylla i denna aktivitetsdagbok som Förmåga att planera, genomföra och utvärdera fysiska aktiviteter som utvecklar. Därutöver behöver styrelsen också planera in alla aktiviteter över året, månad för månad.