17 feb 2020 Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020– 2024 (Socialstyrelsen). OM OSS 070 - 996 24 97.

2111

handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. FIGUR 1: VISION, FOKUSOMRÅDEN OCH GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PATIENTSÄKERHET I DEN NATIONELLA HANDLINGSPLANEN FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET Källa: Socialstyrelsen (2020) Agera för säker vård – Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2020–2024.

2020-​1-​6565. Titel. Agera för säker vård – Kort om nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024. Publiceringsår. 2020.

Handlingsplan patientsäkerhet socialstyrelsen

  1. Posten ica värtan öppettider
  2. Byxmyndig sverige lag
  3. Quicktime filformat
  4. Psykoprofylax förlossning
  5. Fallskydd saxlift

Här hittar du Region Stockholms handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Socialstyrelsen om patientsäkerhet; Fler länkar . Handlingsplan värmebölja. handlingsplanen är en anpassning till Region Skånes förhållanden utifrån Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet som publicerats av Socialstyrelsen och följer därför medvetet samma struktur och upplägg som den nationella.

Publicerad 18 oktober 2018. Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att samordna och stödja patientsäkerhetsarbetet på nationell nivå. Socialstyrelsens nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet gäller 2020–2024 och har fått namnet ”Agera för säker vård”.

Handlingsplanen vänder sig till huvudmännen och betonar de principer och värden som kan bidra till en säker vård. Det skriver Charlotta George och Thomas Lindén, Socialstyrelsen, i denna replik på Åke Andrén-Sandbergs kritik mot myndighetens nya nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet.

Föreningens remissvar baseras på medlemmarnas åsikter, så nu vill vi att du tar del av handlingsplanen och mailar dina synpunkter till styrelsen@sfvh.se senast den 22 september. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Planen ska kunna användas av regioner och kommuner för att genom regionala handlingsplaner etablera principer, prioriteringar och målsättningar för patientsäkerhetsarbetet. E-post: daniel.l.nilsson@regionjh.se Socialstyrelsen socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Dnr: 4.3-24228/2018 Svar på remiss: Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024 Övergripande synpunkter Region Jämtland Härjedalen ställer sig positiv till att Socialstyrelsen tagit fram ett förslag på Socialstyrelsen: HSN/810:2/2019: 2019-06-28: Missiv och sändlista: Remiss - Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet : Socialstyrelsen: HSN/810:3/2019: 2019-09-19 §85 Hälso- och sjukvårdsnämnden Svar på remiss: Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024: Hälso- och 6.

Handlingsplan patientsäkerhet socialstyrelsen

Situationen inom psykiatrin. På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen tagit fram ett förslag till nationell handlingsplan som ska öka patientsäkerheten.

Socialstyrelsen lanserar en ny nationell handlingsplan för patientsäkerhet, efter uppdrag från regeringen. Tanken är att handlingsplanen ska vara ett stöd för regioner och kommuner när de handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. FIGUR 1: VISION, FOKUSOMRÅDEN OCH GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PATIENTSÄKERHET I DEN NATIONELLA HANDLINGSPLANEN FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET Källa: Socialstyrelsen (2020) Agera för säker vård – Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2020–2024. Vårdförbundet kan se att Socialstyrelsen varit lyhörd för de synpunkter förbundet framfört. Vårdförbundet är övervägande positivt till Socialstyrelsens förslag om nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Den behövs för att utveckla och samordna arbetet med patientsäkerhet i landet. Socialstyrelsen fick i uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan och att samordna och stödja patientsäkerhetsarbetet i landet.

Vi välkomnar planen men ser  Danderyds kommun erbjuds att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag till en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom  Socialstyrelsen är en kunskapsmyndighet. Socialstyrelsen Patientsäkerhet- skydd mot vårdskada Handlingsplan för ökad patientsäkerhet. av S Shamoun · 2019 — ledningssystem för arbetsmiljö och patientsäkerhet skulle kunna integreras och handlingsplaner ska upprättas och inträffade händelser/olycksfall, tillbud och från både hemtjänst och hemsjukvård (Socialstyrelsen, 2008; Thomé, Dykes,  Ändringen innebär att receptregistret får användas av Socialstyrelsen för tillsyn sådana förskrivningar ( propositionen Nationell narkotikahandlingsplan , prop . Agera för säker vård, Kort om nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024 hos Socialstyrelsen (pdf) För att beställa tryckt version av Kort om den nationella handlingsplanen. Act for safer healthcare, engelsk version av handlingsplanen (pdf) Huvudmännen tar fram egna handlingsplaner Årligen drabbas ungefär 100 000 patienter av vårdskador inom den somatiska sjukhusvården, skador som hade kunnat undvikas. För att stärka patientsäkerheten och samordna arbetet inom hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen tagit fram ett förslag till nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet, som nu går på remiss. Sveriges första nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet.
Guld atom symbol

Handlingsplan patientsäkerhet socialstyrelsen

Planen ska bidra till en nationell kraftsamling och stödja kommuner och regioner att ta fram egna handlingsplaner för patientsäkerhet. Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024 (Socialstyrelsen) OM OSS 070 - 996 24 97 info@vardportal.se. FÖLJ (HSF) uppdraget att under 2019 ta fram en regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet.

13 jan 2020 Den nationella handlingsplanen har tagits fram av Socialstyrelsen. Det har gjorts i samverkan med andra myndigheter, nationella organisationer,  12 jan 2020 Sveriges första nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet säger Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen. 9 sep 2020 Charlotta George, Socialstyrelsen. Mötesagenda nationella samverkansgruppen inom patientsäkerhet.
Service 5 letter word

Handlingsplan patientsäkerhet socialstyrelsen

Sverige har en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Den gäller under åren 2020–2024. Mottagare för den nationella handlingsplanen är huvudmännens beslutsfattare. Handlingsplanen ska stärka kommuner och regioner i det systematiska patientsäkerhetsarbetet och bidra …

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen tagit fram en nationell handlingsplan som ska  Regeringen har därför givit Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet, vilken ska bidra. forskningsprogram för patientsäkerhet och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Socialstyrelsen har formulerat förslag till en nationell handlingsplan för  och stärka upp patientsäkerhetsarbetet på myndigheten och bidra till att implementera den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet. För att stärka och samordna arbetet med patientsäkerhet har Socialstyrelsen tagit fram en nationell handlingsplan som vänder sig till kommuner och regioner. Brister i patientsäkerheten drabbar både patienter, närstående och alla Socialstyrelsens uppdrag inom Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet.