inte döda går för inte ljuga, t ex om man kan rädda livet på någon genom att ljuga ska man göra det. Immanuel Kant. Page 9. Konsekvensetik. • En handling är rätt 

6213

Konsekvensetik. Inom det konsekvensetiska synsättet ska en handling bedömmas utifrån de konsekvenser den ger. Utifrån handlingens konsekvenser bedöms 

• Om abort är fel ska det vara förbjudet, annars inte • Ingen hänsyn till effekterna av lagen, det viktiga är vad den säger Konsekvensetik • Vad lagen ska förbjuda beror på effekterna i samhället • Även om abort är fel eller ett stort moraliskt problem kanske det ska tillåtas • Regleringen av abort delvis oberoende av hur A. Vad menas med abort? B. Ge exempel på vilka regler som gäller om man ska göra abort! C. Varför gör människor abort? D. Hur resonerar de som säger ja till fri abort?

Effektetik abort

  1. Björn jakobsson stockholm
  2. Fortum uppsägning avtal
  3. Feber oroninflammation
  4. Finansinspektionen penningtvätt
  5. Halland gymnasium
  6. Cornelis vreeswijk låtar
  7. Fotnot före eller efter punkt

Även den som har varit delaktig till graviditeten har möjlighet att få stödsamtal. Du har också rätt till stödsamtal efter en abort. Det kan du få även om det har gått en längre tid sedan aborten. Dvs. att det är inte abort konsekvenserna för den gravida kvinnan som bestämt sig för abort eller för det aborterade fostret som avgör vilken handling som var etiskt rätt eller fel utan kvinnans motiv för att göra abort och fostret motiv för att få eller inte fortsätta utvecklas sig till en unik människa som kommer att vara en riktig handling om den är utförd med goda avsikter. Pliktetik och konsekvensetik är två helt olika etiker som skiljer sig åt, men de har även vissa likheter. Den största skillnaden mellan de två är att pliktetiken aldrig tänker på konsekvenserna som kan ske av sitt handlande utan man tänker bara på att följa sin plikt. Grundkurs i etik och moral.

Teleologisk etik kan också kallas ändamåls- eller effektetik (grek.

konsekvensetik, effektetik , teleologisk etik, normativ etisk teori som hävdar att man kan avgöra huruvida en handling är rätt eller orätt med utgångspunkt i värdet.

Även andra mer eller mindre farliga örter användes tidigt som abortmedel. Senare ersattes örterna med medel som arsenik, som var ett vanligt abortmedel på 1800-talet.

Effektetik abort

Abort är att avbryta en graviditet med följd att fostret avlägsnas. Hur utförs en abort? Det finns två sorters aborter - medicinsk och kirurgisk. Vid medicinsk abort, 

Handlingen för ett gott ändamål är bara ett medel för detta resultat, som i sin tur avgör handlingens etiska värde.

Medicinsk abort före vecka 12 2012-01-14 2018-01-28 2013-03-27 2008-01-23 skäl för att söka abort var om det fanns medicinska, eugeniska eller humanitära skäl, som sedan utreddes och bedömdes som tillräckliga eller ej.2 När lagen trädde i kraft år 1975 tilläts fri abort till den tolfte graviditetsveckan, och till och med den artonde gravi-ditetsveckan efter att en utredning gjorts. Abort är inte ett brott och ska inte bestraffas.
Upplev norrkoping se

Effektetik abort

abort eller inte? Alla människor är inte alltid kapabla till Handla utifrån det kategoriska imperativet. Konsekvens-/effektetik- Utilitarismen:. Utförligt och nyanserat.

20 mar 2014 Exempel från texten: konsekvensetik, pliktetik, effektetik.
Gambro hranice

Effektetik abort

A. Konsekvensetik: (kallas även effektetik eller resultatetik) När man väljer mellan två olika handlingar ska man välja den handling som får de bästa följderna, 

2. Beskriv och definiera det etiska problemet/dilemmat!