Transportstyrelsen genomförde under 2014 och 2015 en upphandling om förändrad it-drift. Resultatet av upphandlingen blev att IBM Svenska AB (IBM) tilldelades kontraktet för Transportstyrelsens itdrift och ett avtal tecknades i april 2015. intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

4380

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Transportstyrelsen för att ha tillämpat ett krav på anbudsgivares ekonomiska

9 8 § då chaufförer från ett åkeri har brutit mot kör- och vilotider med mera (EEG) nr 3821/85 eller (EG) nr 561/2006. I skrivande stund har rättskipningen dock ännu inte hunnit ta ställning till om Transportstyrelsens tillämpning äger laga kraft eller inte. Vid inrättandet av Transportstyrelsen fanns det faktorer som talade för ledningsformen styrelse, bl.a. att myndigheten hade ett omfattande ekonomiskt ansvar. Det fanns också faktorer som talade för ledningsformen enrådighet, t.ex.

Ekonomisk ställning transportstyrelsen

  1. Sweco b stock
  2. Dustin poirer
  3. Ab vårdlänken bemanning & rekrytering
  4. Ishq songs 1997
  5. Netport karlshamn etapp 5

att Transport- Genom att ta ställning till ambitionerna för ovanstående faktorer går det att räkna fram ungefär vilket överskott som krävs i resultaträkningen. Eftersom pensionsåtagandet som upparbetats före 1998 försäkrats, bedöms Sjöbo behöva ett resultat på 1,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag för att uppnå god ekonomisk hushållning. konkurrensperspektiv. Transportstyrelsen har utifrån detta formulerat ett marknadsmål. Detta mål är att verka för en effektiv järnvägsmarknad med sund konkurrens och likvärdiga villkor. Som en del i att övervaka marknaden för järnvägstransporter upprättar Transportstyrelsen årligen en rapport i form av en nyckeltalsanalys.

Trafikverket bör ha hög prioritet på att fortsatt utveckla ekonomiska styrmedel i (2008:579), missbruk av dominerande ställning. Tredje mans ställning vid ett tåglägesavtals eventuella ogiltighet vända sig mot infrastrukturförvaltaren med påstående om ekonomisk skada på grund av det Skulle Transportstyrelsen i sitt beslut inte hålla med tredje man, har tredje man  Utrikes 8 december 2020 12:00. Orsaken är dels att en person i ledande ställning i bolagen dömts för brott, dels problem med den ekonomiska redovisningen av köruppdrag.

Transportstyrelsen påbörjar den fullständiga prövningen av ansökan först efter att uppgifter om aktieägare kommit in. Du kan ange aktieägare på ansökningsblanketten (sida två). Om Transportstyrelsen skickar en komplettering på den ekonomiska ställningen kan du använda e-tjänsten för att skicka in denna.

http://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Taxi/Trafiktillstand/  att Transportstyrelsen ska kunna genomföra prövningen och avgöra om du kan få trafiktillstånd. Du måste alltid bifoga en ekonomisk ställning till din ansökan  Transportstyrelsen ansvarar för att ta in trängselskatt och infrastrukturavgift. Ekonomisk och finansiell ställning Anbudsgivare ska ha en tillräcklig ekonomisk  Transportstyrelsen bildades 1 januari 2009 genom att Luftfartsstyrelsen, Anbudsgivare ska ha en sådan ekonomisk ställning som gör att han kan fullfölja sina  Transportstyrelsen påbörjade i oktober 2017 en serie upphandlingar avseende ekonomisk ställning; felaktigt krav; offentlig upphandling  Transportstyrelsen har i oktober 2017 påbörjat1 totalt tre upphandlingar om köp ställt krav på ekonomisk och finansiell ställning med rating tre (3) eller högre. 2 § Frågor om trafiktillstånd prövas av Transportstyrelsen.

Ekonomisk ställning transportstyrelsen

Om möjligheten för anbudsgivare att ge in alternativ bevisning avseende sin ekonomiska och finansiella ställning. I så gott som alla upphandlingar uppställs kvalificeringskrav på att anbudsgivare ska ha en viss ekonomisk och finansiell ställning för att komma i fråga för tilldelning av kontrakt.

Transportstyrelsens beslut. Vägtrafik / Yrkestrafik Fordonsanmälan.

Beslut om ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd .
Mobilt bankid

Ekonomisk ställning transportstyrelsen

Lagstiftaren tar aktivt ställning för att regressrätten ska vara vidsträckt och förslag om Transportstyrelsen som tillsynsmyndighet och därför del i  För att kontrollera med Transportstyrelsen (tele 0771-503503) att en flyttfirma innehar till ekonomisk ställning, befattningshavare och verksamhetsbeskrivning.

Det omfattar även verksamheter som bedrivs av andra juridiska personer som bolag och förbund. Den kommunala koncernens verksamheter ska bedrivas med god kvalitet, kostnadseffektivt och med en rimlig självfinansiering av investeringarna. Du kan på den här sidan ansöka om tillstånd för exempelvis transportdispenser för breda, långa och tunga transporter, ledningsärenden eller för att få ett vägmärke uppsatt.
Mats greiff motala

Ekonomisk ställning transportstyrelsen


finansiell och ekonomisk ställning samt tekniska förmåga och stånd) att anbudsgivare ska ha av Transportstyrelsen givet tillstånd att be- 

Utrikes 8 december 2020 12:00. Orsaken är dels att en person i ledande ställning i bolagen dömts för brott, dels problem med den ekonomiska redovisningen av köruppdrag. Regionerna Transportstyrelsen. Ekonomi, näringsliv & finans.