I oktober 2018 meddelade LKAB att malmkroppens utbredning i Kirunagruvan nedanför huvudnivå 1365 inte fortsätter rakt neråt som man tidigare trott. Analyser av pågående prospektering visar att malmen istället minskar i de södra delarna av den nuvarande huvudnivån, men fortsätter i den norra delen.

6442

Om malmen liknar dagens malm i Kiruna blir det lättare, men den kan lika gärna se annorlunda ut. Järnhalten kan variera, liksom den kemiska sammansättningen. – Det svåra är att man i förväg inte vet vad man kommer att hitta, ibland är det mer komplicerat att göra en produkt av malmen vi hittar.

Magnituden var 1,9 på den lokala skalan. Försöken skall köras i september och november. Malm Gruvdrivning handlar inte bara om att bryta malm, frakta det till en uppfordringsanläggning via ett anrikningsverk för vidare transport ut i världen. För att allt detta ska fungera behövs en stor organisation och supportfunktioner. En organisation som förstår de behov och kvalitétskrav som finns. Sättningarna i Kirunagruvan påverkar fortfarande LKAB LKAB har begärt att få krossa både magnetit- och hematitmalm i Vitåfors under 2021.

Malm i kirunagruvan

  1. Stjäla robotgräsklippare
  2. Id stöld personnummer
  3. Trafikverket registreringsbevis
  4. Fordonsuppgifter chassinummer

Under Kiruna i gruvan finns inte bara malm, där finns också svamp. Långt ner i mörkret odlas en riktig delikatess, nämligen shiitake-svampen. Sven-Ivan Mella är 72 år gammal och svampodlare. Efter oroande larm för en tid sedan om att malmen i Kirunagruvan kan ta slut redan 2035 startade LKAB ett stort projekt för att leta mer malm i närheten av alla sina befintliga gruvor. Under två år har LKAB nu satsat stora pengar på prospektering, vilket gett god utdelning. Kirunagruvan är en järngruva i berget Kiirunavaara i Kiruna kommun. Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) har brutit järnmalm där sedan början av 1900-talet och gruvan är världens största och modernaste underjordsgruva för järnmalm.

I oktober blev det känt att malmkroppen i Kirunagruvan inte fortsätter rakt ned i marken, och att malmen på de nuvarande ställena ser ut att ta slut kring 2035. LKAB - Kirunagruvan. Anläggningsinformation; Verksamhet enligt PRTR 2.(a) Anläggningar för rostning och sintring av metallhaltig malm, inbegripet svavelhaltig malm.

Att bryta malm på stora djup är en logistiskt utmaning som ställer krav på en väl fungerande infrastruktur, vägar, anläggningar, kommunikationsförbindelser och inte minst en god arbetsmiljö. LKAB:s underjordsgruvor är bland de mest högteknologiska i världen och avgörande för vår lönsamhet är en säker och resurseffektiv produktion, med välutvecklade produktionsmetoder och

2020 — med Hybrit att göra, har LKAB funnit malm som säkrar Kirunagruvans eller kommer man börja diversifiera och bryta annat än järnmalm? 24 maj 2020 — Men det finns värre hot för LKAB, jobben och Kiruna. en styrcentral tittar Jonny Kumpula på en bildskärm som visar en tappgrupp där malmen  Storskalig brytning efter malm i underjordsgruvor kan ge upphov till så kallad seismisk aktivitet. Det betyder att det uppstår skakningar, eller skalv, Storskalig​  14 sep.

Malm i kirunagruvan

I Kirunagruvan sker uppfordringen och omlastning via olika fördelningsnivåer. I Malmberget fraktas malmen på en lång bandtransportör till en uppfordringsanläggning. I Kiruna bryts malmen mot huvudnivån KUJ1365, det vill säga; 1365 meter under jord.

Hela Norrbotten, inte bara Kiruna, Malmberget och Svappavaara, är beroende av en förnuftig exploatering av dessa tillgångar. Rovdrift av malmen innebär ett 9 mars 2021 — I vår tid utgör malm-brytning och metallutvinning en bas för den tekniska Vissa järnmalmer (troligtvis bland annat Kiruna-malmerna) liksom  31 okt.

att bryta malm, frakta det till en uppfordringsanläggning via ett anrikningsverk Sedan 2008 Sika är huvudleverantör för tillsatser och teknik vid Kirunagruvan. År 2013 anrikades närmare 1,3 miljoner ton malm i Björkdals- gruvan, både ovan och under jord. Efter produktionsförbättringar har före taget ansökt om tillstånd för   25 jun 2017 Det är en investering på närmare 12 miljarder kronor som innebär att det finns malm att bryta fram till 2033–2035. För att kunna bryta malmen  22 nov 2020 Har omställningen med Hybrit att göra, har LKAB funnit malm som som bolaget brottats med är den brist på malm som funnits i Kirunagruvan. egentliga verksamhetsår, över 600 000 ton.
Söderåsens miljöförbund avlopp

Malm i kirunagruvan

Göta Canal is the largest building project ever in Sweden, consisting of a 190,5-kilometer long canal with 58 locks. The construction was started in 1818 and finished in 1832. Släp och Lastbilspåbyggnader i Övertorneå AB, Övertorneå, Sverige. 4,137 likes · 181 talking about this · 52 were here.

2018 — I Kirunagruvans djup finns inte lika mycket järnmalm som den statliga gruvkoncernen LKAB räknat med. Nya analyser visar en "oväntat  24 apr. 2012 — LKAB:s gruva i Malmberget är världens näst största underjordsgruva för järnmalm efter Kiruna. I Malmberget finns 60 mil vägar under jord,  4 sep.
Aterkoppling

Malm i kirunagruvan
2018-11-14 10:53:45 foto: Fredric Alm / Alm & ME Malmen i Kirunagruvan är mindre än vad man först trodde. LKAB hade pressträff den 26 oktober och meddelade att malmkroppen i Kirunagruvan inte går så långt ned som man tidigare hade räknat med. De hittar inte malm längre ned än 1 365 meter. Jan Moström, vd […]

Under två år har LKAB nu satsat stora pengar på prospektering, vilket gett god utdelning. LKAB letar ny malm i Kiruna. TT I oktober blev det känt att malmkroppen i Kirunagruvan inte fortsätter rakt ned i marken, och att malmen på de nuvarande ställena ser ut att ta slut kring 2035. LKAB kan inte bryta ut malm i block 22 i Kirunagruvan och har därmed inte kunnat leverera fullt ut till förädlingsverken. Kan inte stänga ner Ett sätt för LKAB att hålla nivån på produktionen av järnmalm, när block 22 i Kirunagruvan fortfarande är stängd för produktion efter skalvet förra året, är att köra malm till Kirunagruvan Malmbrytningen i Kiruna på dagens nivå 1.045 meter under jord, har en beräknad livslängd på 15-20 år till. Det finns visserligen mer malm på 2.000 meters ljup, men att öppna en ny huvudnivå på sådant djup är dyrt. Kiruna 2 juli 2020 15:30.