25 mars 2021 — Förskolorna arbetar med Vägledande samspel (ICDP). Vi strävar efter att tillsammans med barn och vårdnadshavare skapa en förskola där 

3356

Programmet Vägledande samspel (vs) utformades av två professorer, Henning Rye och Karsten Hundeide, för att stärka föräldrars relation till sina barn. Användningsområdet är idag spritt till förskola, skola, grundsärskola, BVC/MVC, familjecentraler, ledarskap, mottagande av nyanlända och äldrevård. Fokus är inriktat på ett respektfullt bemötande, empati och inkludering

Psykolog Lilian Berggren och specialpedagog Lena Carlsson. Mer info om programmet Vägledande samspel-ICDP finns på Pedagog Örebro och på Stiftelsen ICDP:s hemsida. Vid frågor kontakta: Lilian Berggren lilian.berggren@orebro.se. Välkomna!

Vägledande samspel örebro

  1. Handpenning husköp hur mycket
  2. Karta luleå umeå
  3. Länsförsäkringar fastighet uppsala

Programmet har som mål att främja de vuxnas psykosociala kompetens i samspelet med barnet. En viktig utgångspunkt handlar om den vuxnes förhållningssätt gentemot barnet. Trafikplanering i Örebro; Trafikövervakning; Unga kriminella; Vattennivån i Hjälmaren; Våld i nära relationer & hedersrelaterat våld & förtryck; Vägledande samspel ICDP; Översvämningar; Tips & råd kring vatten & avfall. Kompostering av trädgårdsavfall; Råd vid hemkompostering; Skötsel och kontroll av din slambrunn; Testa dricksvattnet i enskild brunn I Örebro lever cirka 10,5 procent av alla barn i ekonomiskt utsatta familjer.

Vägledarutbildning ges kontinuerligt till specialpedagoger, psykologer och kuratorer för att de ska hålla i vägledningsgrupper. Vägledande samspel/ICDP är ett hälsofrämjande program grundat i modern forskning om vad som främjar barns utveckling.

grundutbildning i vägledande samspel (ICDP) erfarenhet och kunskap av IKT i förskolan; kunskaper i teckenspråk; Omfattning och tillträde Anställningsform: tillsvidareanställning Sysselsättningsgrad: 100% Tillträde: augusti 2021 Antal tjänster: 1 Om arbetsplatsen Lavendelgården med plats för ca 65 barn ligger nära Sörbykullen och

Vägledande samspel utgår från den unika relation som just du och ditt barn har. Syftet är att öka förmågan att förstå och respektera varandra genom att utveckla lyhördhet och empati. Kursen genomförs i grupp tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare. Lekebergs kommun Örebro 3 veckor sedan Bli en av de 25 första att söka jobbet.

Vägledande samspel örebro

Samspelets betydelse mellan pedagog och barn är något som framhävs som viktigt inom förskolan. Det finns ett antal metoder och förhållningssätt i förskolan som anses gynna detta samspel. Vår studie startade med en nyfikenhet om programmet Vägledande samspel. Programmet Vägledande samspel har initierats av stiftelsen ICDP.

Sedan starten 2003 använder sig många förskolor och skolor i Örebro kommun av Vägledande samspel i mötet med barn och elever. Vägledarutbildning ges kontinuerligt till specialpedagoger, psykologer och kuratorer för att de ska hålla i vägledningsgrupper. Vägledande samspel/ICDP är ett hälsofrämjande program grundat i modern forskning om vad som främjar barns utveckling. Programmet syftar till att stärka det positiva samspelet mellan barn och vuxna, en förutsättning för alla barns lärande och utveckling. Sedan Örebro kommun initierade arbetet med vägledande samspel/ICDP år 2003 använder sig många förskolor i Örebro kommun av Vägledande samspel/ICDP som grund i mötet med barnen och människor emellan.

Antal tjänster: 2. Om arbetsplatsen. Den nybyggda förskolan Beckasinen ligger i Norra Ormesta 3,5 km från centrum och angränsar mot Osets naturreservat nära Hjälmaren.
Dollarkurs sek graf

Vägledande samspel örebro

Har du en tillsvidareanställning hos Örebro kommun idag? 2.

ICDP-International Child Development Programme är ett enkelt, samhällsorienterat program vars målsättning är att stödja och främja psykosocial omsorgskompetens hos personer som ansvarar för barns omsorg.
International baccalaureate schools

Vägledande samspel örebro

Programmet Vägledande samspel/ICDP är ett hälsofrämjande och förebyggande program som utgår från att varje person har resurser som kan utvecklas. Syftet är att öka förmågan att förstå och respektera varandra genom utveckla lyhördhet och empati. Vägledande samspel betonar betydelsen av nära och tillitsfulla relationer.

Eva berättar att samspelet bygger på åtta teman som i sin tur är uppdelade i tre dialoger: Den emotionella, den meningsskapande och den reglerande. Den emotionella går ut på att man ska vara trevlig och visa att man tycker om barnet. grundutbildning i vägledande samspel (ICDP) erfarenhet och kunskap av IKT i förskolan; kunskaper i teckenspråk; Omfattning och tillträde Anställningsform: tillsvidareanställning Sysselsättningsgrad: 100% Tillträde: augusti 2021 Antal tjänster: 1 Om arbetsplatsen Lavendelgården med plats för ca 65 barn ligger nära Sörbykullen och ICDP är ett framstående program som har blivit populärt i många kommuner i olika delar av Sverige, med denna popularitet växer frågan fram vad ICDP är för slags fortbildande program. Programmet Vägledande samspel Vägledande samspel är ett hälsofrämjande och samhällsorienterat basprogram med internationell grund. Programmet syftar till att främja barns utveckling genom att skapa förutsättningar för ett positivt samspel. Det har utvecklats i Norge på uppdrag av Barn- och På allabolag.se hittar du personprofil och nätverk för Carina Elisabeth Thapper Har du en tillsvidareanställning hos Örebro kommun idag?