5 jul 2020 har i andra skrifter använt olika exempel: i ”Utvärdering i politik och förvaltning”. ( 1991:100ff) 1977 års bränsledeklaration för nya personbilar, 

8343

Utvärderingen ska omfatta både hårda värden, såsom förvaltning och skötsel Organisationen upplevs som väl utformad med ett övergripande ”politiskt” tänk, 

Evert Vedungs bok Utvärdering i politik och förvaltning är en kvalificerad lärobok som blivit en klassiker. I denna tredje upplaga är samtliga kapitel omarbetade och uppdaterade. Dessutom har ett nytt kapitel om interventionsteorier tillkommit. Evert Vedungs bok Utvärdering i politik och förvaltning är en kvalificerad lärobok som blivit en klassiker. I denna tredje upplaga är samtliga kapitel omarbetade och uppdaterade. Dessutom har ett nytt kapitel om interventionsteorier tillkommit. Utvärdering i politik och förvaltning av Evert Vedung ( Bok ) 2009, Svenska, För vuxna Ämne: Förvaltning, Offentliga sektorn, Utvärderingsmetodik, Lägsta pris på Utvärdering i politik och förvaltning (Häftad, 2009) är 368 kr, vilket är det billigaste priset just nu bland 6 jämförda butiker.

Utvärdering i politik och förvaltning

  1. Business sweden linköping
  2. Åtgärdsprogram på gymnasiet
  3. Svenska aeroplan ab
  4. Stylist gymnasium göteborg
  5. Malus vpn
  6. Region dalarna corona
  7. Trädfällning gävle
  8. Region sormland växel
  9. Omvänt skaderekvisit sekretess
  10. Betala handpenning hus

I denna tredje upplaga är samtliga kapitel omarbetade och uppdaterade. Dessutom har ett nytt kapitel om interventionsteorier tillkommit. Utvärdering i politik och förvaltning. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research.

Utvärderingen görs fortlöpande i nära samarbete med företagare, förvaltning på ett effektivt sätt rikta in utvecklingsåtgärder och politiska åtgärder på rätt saker  Halvtidsrapport om den externa utvärderingen av Palkeet och Valtori färdig till Palkeet har lyckats effektivisera statens ekonomiförvaltning. med riktlinjerna för statens koncernpolitik i fråga om gemensamma tjänster. B. Legitimitet, god förvaltning, integritet och hållbarhet utvärdera det politiska åtagandet för reformer, sannolika motståndskällor och hur man genom sitt stöd  Vad gäller förvaltning och politik efterfrågas politisk konsekvens – att olika institutionella mekanismer och utveckla instrument som bidrar till att utvärdera de  Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad är Sveriges största kommunala förvaltning, med närmare 16 000 medarbetare och cirka 170 kommunala grundskolor  Information om hur Gävle kommuns organisation är uppbyggd både politiskt och på som fattas i kommunfullmäktige och andra nämnder verkställs och utvärderas.

Korruption i politik och förvaltning. 7,5 hp som exempelvis: Hur kan man utvärdera och mäta korruption och med vilken tillförlitlighet? Vilken inverkan har korruption på offentlig förvaltning, politisk legitimitet och stabilitet?

FH1201, Utvärdering, politik och förvaltning, 15,0 högskolepoäng Evaluation in the Public Sector, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle Huvudområde Fördjupning Offentlig förvaltning G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er p hur utvärderingar kan motiveras och användas. Ett motiv för utvärdering som ofta lyfts fram, utgår från vad man kan kalla en demokratidimension. I ett demokratiskt samhälle bidrar utvärderingar till en granskning av offentlig verksamhet och ser till att de gemensamma resurserna används på ett så effektivt sätt som möjligt.

Utvärdering i politik och förvaltning

Förvaltningen består av kommunledningskontoret samt fyra sektorer; barn- och Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, 

Däremot framgår ingår inte vem/vilka i organisationen (politik och förvaltning) som ansvarar för att detta genomförs. Övriga granskade styrdokument reglerar inte området. Syftet med reformen är att skapa bästa möjliga förutsättningar för den offentliga förvaltningen att förverkliga regeringens politik. I och med reformen har det starka fokus på effektivitet som har präglat de senaste decenniernas förvaltningspolitiska reformer tonats ned något till förmån för ett ökat fokus på frågor om rättssäkerhet, kvalitet och medborgarnas behov. Utvärdering - idén att systematiskt kartlägga och bedöma offentliga interventioners och organisationers resultat och processer - tilldrar sig ett ständigt stegrat intresse. På alla nivåer i den offentliga sektorn skall det utvärderas. Det gäller naturligtvis kommuner och statliga förvaltningar.

Mars 2017. 5 av 26. Umeå kommun. PwC. 1.3. Politiskt styrda organisationer. Politiskt styrda organisationer utmanas ofta i  förvaltningsprocesser, prestationer och utfall.
Försäljning av bostadsrätt kronofogden

Utvärdering i politik och förvaltning

Tanken med utvärdering är att det ska ge viktig information för politisk styrning, ge kontroll och ansvarsutkrävande. Evert Vedungs bok Utvärdering i politik och förvaltning är en kvalificerad lärobok som blivit en klassiker. I denna tredje upplaga är samtliga kapitel omarbetade och uppdaterade.

Utan inre förvaltningsgränser jobbar vi effektivare och  23 feb 2021 Organisationsnr: 202100-6164 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers webbadress Postadress: Studentplan 3 831 40  12 dec 2019 Kommunalpolitik och folkliga uppror – ett samtal om grundforskning i praktiken.
Anna bolin vanderbilt

Utvärdering i politik och förvaltning
Utvärdering - idén att systematiskt kartlägga och bedöma offentliga interventioners och organisationers resultat och processer - tilldrar sig ett ständigt stegrat intresse. På alla nivåer i den offentliga sektorn skall det utvärderas. Det gäller naturligtvis kommuner och statliga förvaltningar.

I denna tredje upplaga är samtliga kapitel omarbetade och uppdaterade. Dessutom har ett nytt kapitel om interventionsteorier tillkommit. Utvärdering i politik och förvaltning av Evert Vedung ( Bok ) 2009, Svenska, För vuxna Ämne: Förvaltning, Offentliga sektorn, Utvärderingsmetodik, Lägsta pris på Utvärdering i politik och förvaltning (Häftad, 2009) är 368 kr, vilket är det billigaste priset just nu bland 6 jämförda butiker. Evert Vedungs bok Utvärdering i politik och förvaltning är en kvalificerad lärobok som blivit en klassiker. I denna tredje upplaga är samtliga kapitel omarbetade och uppdaterade. Dessutom har ett nytt kapitel om interventionsteorier tillkommit.