Fem Nyckelord: Institutionell teori, Beslutsteori, Isomorfism, K2, K3 Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att utvärdera om institutionell teori kan användas för att förklara mindre företags val av K-regelverk. Detta för att skapa en bättre förståelse för vilka faktorer som påverkar företags val av K-regelverk.

7709

Med stöd från Institutionell teori och Design Management har denna studie undersökt hur IT- företag i Stockholm organiserar sig, med avseende på vilka redovisningsbeslut de fattar. Studien har formulerat fyra hypoteser om vilket K-regelverk, det vill säga

En studie av svenska statliga bolag visade att den institutionella teorins normer begränsar den positiva redovisningsteorins rationella beteende. Den positiva redovisningsteorin kan se anpassning till normer som ett rationellt val för att inte avvika, eftersom avvikelse kan vara negativt (ibid., s. 167). Boken är indelad i tre delar. Den första delen ger en översikt och är tänkt att användas av studenter i redovisning på grundnivå.

Institutionell teori redovisning

  1. Hur mycket höjs räntan 2021 billån
  2. Tidtabeller göteborgs spårvägar
  3. Lander i europa

Studien har formulerat fyra hypoteser om vilket K-regelverk, det vill säga traditioner, redovisningsprinciper, institutionell teori Syfte: Uppsatsens syfte är att visa hur svenska börsnoterade företag på Nordiska börsens OMX30-lista redovisar sina immateriella tillgångar vid företagsförvärv på 2000-talet och därefter se vad som kan skapa bättre förståelse för redovisningreglerna genom att Normativ teori – baserat på värderingar och antaganden som försöker tala om hur det ”borde vara”. 20-60-tal Normativ, 60-70-tal 70-tal -> Principer/teori Principer Principer/ideal Teori (induktion) (deduktion) (deduktion) Praxis Observationer Föreskrivning Förutsägelse, hypotes. Redovisning enligt fyra olika perspektiv 1. Källor i avsnittet om nyinstitutionell teori . En större del av informationen härrör från D-uppsatsen som jag skrev 2014, där jag och min kollega studerade VD:s ersättning.

föreläsning institutionell teori författarna har valt vissa delar av teorin och behandlat den ett speciellt sätt.

av J Nordahl · 2016 — De förstnämnda (Falkman & Tagesson, 2008) ämnade i sin studie att med hjälp av positiv redovisningsteori och institutionell teori undersöka den faktiska 

(4 av 4 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Med stöd från Institutionell teori och Design Management har denna studie undersökt hur IT- företag i Stockholm organiserar sig, med avseende på vilka redovisningsbeslut de fattar.

Institutionell teori redovisning

av T Lindberg · 2019 — Genom systemorienterade teorier samt positiv redovisningsteori finns hållbarhetsredovisning; intressentteori; legitimitetsteori; institutionell 

Studien visar att företagen tagit inspiration från en mängd olika källor, skapat en egen uppfattning om vad idén om integrerad rapportering gjordes med hjälp av institutionell teori. Det är en teori som bland annat studerar förändring, organisering och omgivningens påverkan på organisationer. Studiens resultat visade att polisanställda särkopplar från organisationsförändringen och den nya formella strukturen som framkommit med förändringen. Det framgick i respondenternas Institutionell teori.

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  av C Edwertz · 2016 — specifikt fenomen lyfta fram olika aspekter för hur redovisningspraxis Institutionell teori, redovisningspraxis, principbaserad redovisning,  av J Henriksson · 2010 — positiva aspekterna tas upp i redovisningen. (Ljungdahl, 1999). 3.3 Institutionell teori. Enligt Deegan & Unerman (2006) är den institutionella teorin relevant för  av A Bäckbom · 2018 — Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram utgår från de fyra olika grenarna inom positiv redovisningsteori; PAT, institutionell teori,  av J Nordahl · 2016 — De förstnämnda (Falkman & Tagesson, 2008) ämnade i sin studie att med hjälp av positiv redovisningsteori och institutionell teori undersöka den faktiska  av C Karp — Denna uppsats riktar in sig på att undersöka ett särskilt område i de kommunala bolagen, nämligen styrningen av miljöarbetet och dess redovisning samt om det. Uppsatser om INSTITUTIONELL TEORI REDOVISNING.
Hur många år måste man vara för att sommarjobba

Institutionell teori redovisning

Detta för att skapa en bättre förståelse för vilka faktorer som påverkar företags val av K-regelverk. Teori: Den teoretiska referensramen är skapad ur både agentteori, som förutsätter nyttomaximerande individer och ett agent-principal-förhållande där det råder informationsasymmetri mellan agenten och principalen (Jensen & Meckling 1976), och institutionell teori, som förutsätter att organisationer är kraftigt påverkade av sin Hello our website visitors welcome to our website !!!

Meddelanden i  ur flera aspekter med utgångspunkt i den organisationsteoretiska litteraturen .
Teg gymnasium

Institutionell teori redovisning

av A Holmgren · 2010 · Citerat av 1 — hållbarhetsrapportering, GRI, legitimitetsteori, intressentteorin samt institutionell teori belyses. Hållbarhetsredovisningsavsnittet ämnar att ge grundläggande 

Det finns ett antal olika teorier som behandlar disciplinen redovisning. Därför sträcker Redovisningsteorier sig från grundläggande begrepp till olika teorier och teoretiska aspekter. Boken är indelad i tre delar. Den första delen ger en översikt och är tänkt att användas av studenter i redovisning på grundnivå.