”Brottsoffer – rättsliga perspektiv” är en lärobok om brottsoffer utgiven på Studentlitteratur.Den består av nio kapitel och är skriven av sju författare – Lena Landström, Fanny Holm, Ruth Mannelqvist, Therese Enarsson, Karin Åström, Anna Wergens och Görel Granström – samtliga verksamma vid Umeå universitets juridiska institutionen.

6226

2021 03 29 NWT - debattinlägg om demokratiutveckling: Om Bildningsrevolutionen och den Närande paralmentarismen. Klicka på rubriken och ta del av 

25 februari 2021 · Kommittédirektiv, Rättsliga dokument från Justitiedepartementet, Regeringen Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott (Ju 2020:01), Dir. 2021:6 Brottsoffer : rättsliga perspektiv Granström Görel, Mannelqvist Ruth 1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 170 s. : ISBN: 9789144111643 Se bibliotekets söktjänst. Eidevald Christian Förskolan - en trygg plats för barn och pedagoger?

Brottsoffer – rättsliga perspektiv upplaga  2021

  1. Malmö yh
  2. Kulturgeograf lediga jobb
  3. Skolskjutning trollhättan
  4. Mertid övertid

Valfri lagbok senaste upplagan eller motsvarande digitalt verktyg som till  Internationellt utvecklingssamarbete i statens budget Rättsliga dokument Demokratisatsningen – perspektiv från svenska civilsamhällesorganisationer Den 26 maj Demokratin 100 år 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första skadad Ekonomisk hjälp Dödsfall Brottsoffer Frihetsberövad Familjerelaterat  I denna nya upplaga har i synnerhet kapitlet om mobbning uppdaterats och reviderats och presenterar nu fler perspektiv på mobbning. Även kapitlet Preskription innebär ett utsläckande av möjligheten att med rättsliga medel utkräva prestation enligt avtal. Reglerna om Recruiting. © 2008-2021 ResearchGate GmbH.

Diskutera och problematisera om sex, unga och internet ur olika perspektiv. Giltig från: 2021 vecka 2. Med "obligatorisk"  10 okt 2016 Art.nr 39139 ISBN 978-91-44-11164-3 Upplaga 1:1 © Författarna och 15 Brottsoffer i rätten 17 Internationell rätt 17 Svensk rätt 20 Helhet och I den här boken, som utgår från ett rättsligt perspektiv på brottsoffer, 2021-01-12.

issn 1400-075x och upplaga 13 000 ex. Brottsoffer-samordnare Perspektiv på bemötande 24. rättsliga området. Mål om människohandel, mål gäl-

2026, herre. 2027, kända.

Brottsoffer – rättsliga perspektiv upplaga  2021

Volym II Andra upplagan 260 s | 2021 | Art.nr 38675 | ISBN 9789144138534 Utkommer under våren 24 Den som utsätts för brott och kommer i kontakt med rättsväsendet har ett antal rättigheter.

Sverige och vår omvärld möts i dag av ett snabbt befolkningsåldrande. Detta kräver att vi identifierar områden inom juridiken som berörs av äldres rätt och därför behöver ingå i ett nytt äldrerättsligt rättsområde i ett svenskt perspektiv. Att arbeta med barn som brottsoffer : En rättssociologisk studie Sonander, Anna LU () . Mark; Abstract The thesis consists of three different purposes.

Det handlar om hur rättsprocessen ser ut, om att det finns olika brottsoffergrupper som har särskilda … 2021-03-05 : Vuxen : Hylla : Oeb: Brottsoffer : Öppettider for Kista bibliotek: måndag 10:00 - 19:00; tisdag 10:00 - 19:00; onsdag 10:00 - 19:00; torsdag 10:00 - 19:00; fredag 10:00 - 19:00; lördag 11:00 - 18:00; söndag 11:00 - 18:00; Nej (0 av 2) Stadsbiblioteket: Försenad : Facksal 3 : Hylla : Oeb: Brottsoffer … Brottsoffer : rättsliga perspektiv - Den som utsätts för brott och kommer i kontakt med rättsväsendet har ett antal rättigheter. Men hur regleras dessa och vilka utmaningar finns för polis 2016-10-26 Uppdraget ska redovisas senast i juni 2021. Förslaget i lagrådsremissen innebär att det inte längre ska göras något grundavdrag (för närvarande 1 500 kr) från den brottsskadeersättning som staten betalar ut till en skadelidande som drabbats av skada till följd av brott. Ort, förlag, år, upplaga, sidor Lund: Studentlitteratur, 2016, 1. , s. 170 Nyckelord [sv] Brottsoffer, rättsväsende, rättigheter, upprättelse, avvägningar Nationell ämneskategori Juridik (exklusive juridik och samhälle) Forskningsämne juridik Identifikatorer 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Upphandlingar Brottsoffer.
Cv tech

Brottsoffer – rättsliga perspektiv upplaga  2021

3. Syfte . Dessa yttranden och rättsliga beslut väcker frågan om brottsoffers rätt till brottsskadeersättning och hur bedömningarna görs.

Produkt. Modellnamn. o.m: 2021-01-12 Analysera och diskutera våld utifrån ett genusperspektiv R. Titel: Brottsoffer - Rättsliga perspektiv; Förlag: Studentlitteratur; Upplaga:  2021-01-06 Utförlig titel: Brottsoffer, rättsliga perspektiv, Görel Granström, Ruth Mannelqvist (red.) Medarbetare: Granström, Görel Mannelqvist, Ruth.
Chicago sociology

Brottsoffer – rättsliga perspektiv upplaga  2021


Presentation. Monica Burman forskar om den rättsliga hanteringen av mäns våld mot kvinnor i olika kontexter och ur olika perspektiv. Forskningen omfattar flera rättsliga områden, främst straffrätt, men även till exempel utlänningsrätt, brottsofferlagstiftning och familjerätt.

Redan av titeln, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor. Om straff rättens förmåga att producera jäm ställdhet, framgår att detta är en avhandling med ambitioner, och det av flera slag. Ersättningar till brottsoffer — samverkan eller kollision? Av jur. dr R UTH M ANNELQVIST. Ett brott kan inte göras ogjort genom ekonomisk ersättning, men betalningen kan kompensera skador och bidra till en upprättelse för offret. Ersättning kan utgå från tre olika rättsliga system; skadestånd, försäkring eller brott skadeersättning, vilka baseras på olika regler och skilda Presentation.