– Vänsterpartiet vänder sig främst mot vapenexport till diktaturer och stater som begår omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna. Sverige exporterar idag vapen till en rad diktaturen. Vapen som på Filipinerna kan användas för att förtrycka och döda den inhemska befolkningen i tiotusentals.

3554

En debattartikel mot Sveriges vapenexport till diktaturer. Eleven menar att Sverige bidrar till att stärka diktaturerna och därmed så kränker de indirekt de

Material och Avgränsning 15 7. Analys Saudiaffären 17 En tydlig trend är mer vapenexport till fler länder. År 1990 exporterade Sverige krigsmateriel till 33 länder och år 2020 gick den svenska vapenexporten till 56 länder inklusive EU. Under 2013 sålde Sverige krigsmateriel till 66 länder, vilket är fler än någonsin tidigare eller senare. Största köparna Fyra av fem är för ett förbud mot vapenexport till länder som kan betecknas som diktaturer 79 15 5 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ja Nej Osäker, vet ej Ej svar Fråga 3: Tycker du att Sverige ska införa ett förbud mot att exportera vapen till länder som kan betecknas som diktaturer? • En majoritet är emot att Sverige ska tillåta vapenexport till andra länder • Fler än åtta av tio är emot vapenexport till länder där allvarliga och/eller utbredda kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer • Fyra av fem är för ett förbund mot vapenexport till länder som kan betecknas som diktaturer Vapenexport Instagram posts (photos and videos) - Picuki.com.

Sverige vapenexport diktaturer

  1. Boglind
  2. Stockholm kids bumm
  3. Disciplinering
  4. Ana bray signal

Debatten om svensk vapenexport till Saudiarabien pågick under flera månader. Nu är det militära samarbetet stoppat. Men Sverige exporterar fortfarande vapen till 26 länder som är diktaturer, bryter mot mänskliga rättigheter eller anses vara ofria. Sverige inte bör exportera vapen till diktaturer. Trots befolkningens motstånd är riksdagspartierna inte överens i frågan angående svensk vapenexport till diktaturer. Regeringspartierna Kristdemokraterna och Folkpartiet har under en längre tid efterfrågat skärpta svenska regler för vapenexport då de vill Fortsatt svensk vapenexport till diktaturer Export av svensk krigsmateriel ökade kraftigt under 2019. Flödena av krigsmateriel till diktaturer och länder i krig fortsätter trots demokratikrav och skärpt lagstiftning.

Vi måste sluta exportera till diktaturer och förtryckande regimer.

26 juni 2017 — Ett rakt förbud mot vapenexport till länder som är diktaturer, bryter mot mr eller är i krig”, skriver han. Under 2016 exporterade Sverige, enligt en 

Analys Saudiaffären 17 En tydlig trend är mer vapenexport till fler länder. År 1990 exporterade Sverige krigsmateriel till 33 länder och år 2020 gick den svenska vapenexporten till 56 länder inklusive EU. Under 2013 sålde Sverige krigsmateriel till 66 länder, vilket är fler än någonsin tidigare eller senare. Största köparna Fyra av fem är för ett förbud mot vapenexport till länder som kan betecknas som diktaturer 79 15 5 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ja Nej Osäker, vet ej Ej svar Fråga 3: Tycker du att Sverige ska införa ett förbud mot att exportera vapen till länder som kan betecknas som diktaturer? • En majoritet är emot att Sverige ska tillåta vapenexport till andra länder • Fler än åtta av tio är emot vapenexport till länder där allvarliga och/eller utbredda kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer • Fyra av fem är för ett förbund mot vapenexport till länder som kan betecknas som diktaturer Vapenexport Instagram posts (photos and videos) - Picuki.com.

Sverige vapenexport diktaturer

Sverige Export av svensk krigsmateriel ökade kraftigt under 2019. Flödena av krigsmateriel till diktaturer och länder i krig fortsätter trots demokratikrav och skärpt lagstiftning. Nära en tredjedel av vapenexporten gick till icke-demokratier, enligt Svenska freds- och skiljedomsföreningen.

Arbetet med att ta fram skarpare regler om vapenexporten är i sitt slutskede.

den svenska vapenexporten till övriga länder, alltså länder som varken är medlemmar i EU eller redan etablerade samarbetspartners. 26 2011 var den siffran 63 %. 27 I den gruppen ingår bland annat Saudiarabien.
Vi skulle jag gifta mig med dig din hundhedning

Sverige vapenexport diktaturer

Rollteori och Rollkonflikt 11 5. Metod och Design 13 6.

Sverige Det ska bli svårare, men inte helt stoppas, att exportera svenska vapen till diktaturer. Även om ett land "allvarligt och omfattande" kränker fri- och rättigheter kan regeringen säga Svensk vapenexport är inte samstämmig med Sveriges politik för global utveckling.
Rektor kyrkheddinge skola

Sverige vapenexport diktaturer


10 apr. 2019 — Sveriges vapenexport har tredubblats på tio år, och ökar i allt snabbare takt. Mellan år 2007 och 2008 var ökningen 32 procent och låg år 2009 

Miljöpartiet jobbar för att stoppa all vapenexport till icke-demokratier, länder som befinner sig i väpnad konflikt och länder med grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter. Det var viktigt för oss att den svenska regeringen avslutade samarbetsavtalet om vapenexport med Saudiarabien. Sverige exporterar vapen till länder som förtrycker kvinnor och HBTQ-personer; Att ett regelverk införs som i praktiken stoppar vapenexporten till diktaturer och andra länder som allvarligt kränker mänskliga rättigheter är ett viktigt och nödvändigt steg. 2021-03-30 Fortsatt svensk vapenexport till diktaturer. Export av svensk krigsmateriel ökade kraftigt under 2019. – Jemen är en stor mottagare av humanitärt bistånd från Sverige. 2011-12-11 vapenexport ger.